Васильєв Георгій Степанович

Васильєв Георгій Степанович
д.т.н., доцент

У 2011 році закінчив НТУУ «Київський політехнічний інститут». Навчався в аспірантурі НТУУ «КПІ» (2012- 2014 р). У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за напрямком 05.17.14 – Хімічний опір матеріалів та захист від корозії,  за темою «Моніторинг корозії та її гальмування компонентами корозійного середовища в системах гарячого водопостачання». Доцент кафедри з 2019 р. У 2023 році захистив докторську дисертацію за темою "Комплексне забезпечення корозійнобезпечної експлуатації систем тепловодопостачання житлово-комунальної інфраструктури".

Член Міжнародного електрохімічного товариства (ISE), Член Української Асоціації корозіоністів.

Васильєв Г.С. Сертифікат

Сторінка викладача INTELLECT 

 ПУБЛІКАЦІЇ

ORCID

SCOPUS

ResearcherID: I-3058-2018

SCHOLAR GOOGLE

Провідний лектор дисциплін:

  • Комп’ютерна обробка інформації;
  • Комп’ютерні технології на в науковій та інженерній діяльності в технічній електрохімії;
  • Електрохімія поверхневих явищ;
  • Ресурсозберігаючі та екологічно безпечні технології;
  • Корозійно-екологічний моніторинг повітряного і водного середовищ.

Проводить заняття з дисциплін:

  • Теоретична електрохімія;
  • Корозія і захист металів;
  • Комп’ютерна обробка інформації.

Наукові дослідження:
•    Електрохімічний метод поляризаційного опору для вимірювання швидкості корозії металів та розробка на його основі засобів корозійного моніторингу.
•    Протикорозійні властивості осадів природних компонентів корозійного середовища на поверхнях металевого обладнання в енергетиці та комунальному господарстві.
•    Корозійна та електрохімічна поведінка легованих сталей в хлоридних середовищах в умовах ультразвукової вібрації

Зв’язок:
        e-mail: g.vasyliev@kpi.ua