Косогін Олексій Володимирович

Косогін Олексій Володимирович
к. т. н., доцент

Заступник завідувача кафедри технології електрохімічних виробництв.
Заступник декана ХТФ з навчально-виховної роботи

Лауреат премії Президента України для молодих вчених у 2007 р.
Член Міжнародного електрохімічного товариства (ISE)
У 2002 році закінчив НТУУ «Київський політехнічний інститут».
 Закінчив навчання в аспірантурі НТУУ «КПІ» у 2005 році.
На кафедрі ТЕХВ працює з 2002 року. У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за напрямком 05.17.03 – Технічна електрохімія «Електрохімічний сенсор амперметричного типу для визначення вмісту диоксиду вуглецю».
Доцент кафедри з 2014 року.

Відповідальний по кафедрі за визначення рейтингу науково-педагогічних працівників

Косогін О.В. Сертифікат

 Сторінка викладача INTELLECT 

ПУБЛІКАЦІЇ

ORCID
SCOPUS
WEBOFS
SCHOLAR GOOGLE

Провідний лектор дисциплін:

  • Виробництво хімічних продуктів електролізом;
  • Гальванічні сплави і функціональні покриття;
  • Дипломне проєктування;
  • Методи контролю якості електролітів і покриттів.

Тематика наукових досліджень:

  • розробка електрохімічних сенсорів амперметричного типу для визначення вмісту диоксиду вуглецю в повітрі,
  • вивчення електрохімічної поведінки вентильних металів та каталітичних матеріалів на їх основі;
  • вивчення процесу медіаторного електрокаталізу;
  • розробка електрохімічних газових сенсорів та систем для їх періодичної перевірки і калібрування.

Контакти:
     e-mail: o.kosogin@kpi.ua