Освітні програми

Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення

 
Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність    161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Chemical Technologies of Inorganic, Electrode Materials and Water Treatment
ID освітньої програми в ЄДЕБО:
58769 (49254)

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)

Підготовку за освітньою програмою проводить
 
 

Програми попередніх років:
Опис освітньої програми (2020) 

Опис освітньо-професійної програми (2021) 

Освітньо-наукова програма магістра (120 кредитів)

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Chemical Technologies of Inorganic, Electrode Materials and Water Treatment

Програми попередніх років: 
Опис освітньої програми (2020) 

Опис освітньої програми (2021)