Наукове товариство студентів та аспірантів (НТСА) Хіміко-технологічного факультету

Адреса: 4 корпус КПІ ім.Ігоря Сікорського, ХТФ
Тел. +38 044 204 9737
E-mail: vassilyev@voliacable.com
Голова НТСА ХТФ: Георгій Васильєв

Наукове товариство студентів та аспірантів ХТФ (НТСА ХТФ) – організація студентів та аспірантів факультету, основними цілями якої є: сприяння науковій та творчій роботі студентів та аспірантів, створення можливостей для їх ефективної роботи та розвитку.

Наукове товариство студентів та аспірантів ХТФ є секцією наукового товариства студентів та аспірантів КПІ ім.Ігоря Сікорського.

НТСА ХТФ є одним з організаторів щорічної міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Міжнародної (Всеукраїнської) конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології”. За підсумками кожної такої конференції виходить збірник доповідей її учасників.

НТСА ХТФ організовує:

  • відвідування студентами міжнародних промислових виставок, які включають тематику хімічних технологій;
  • екскурсії на профільні виробництва у Києві, в Україні, Росії, Білорусі, Франції;
  • відвідування відкритих лекцій відомих вчених на різноманітні тематики.

В планах товариства поглиблення співробітництва з молодими науковцями НАН України та розширення міжнародних зв’язків з науковими колективами, які займаються дослідженнями у споріднених напрямках.

Голова НТСА ХТФ входить до складу Студентської Ради факультету у якості голови наукового відділу.

Членом НТСА ХТФ може стати будь-який студент або аспірант, які займаються науковою, творчою або організаційною роботою.