Дуальна освіта

ПОЛОЖЕННЯ про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наказ про дуальну освіту Про проведення дуальної форми здобуття вищої освіти здобувачів вищої освіти спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія другого (магістерського) рівня вищої освіти, першого курсу, хіміко-технологічного факультету, денної форми навчання. Відповідно до освітньої програми «Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення», укладеними договорами про співпрацю щодо організації дуальної форми здобуття вищої освіти та згідно Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

ДОГОВОРИ