Букет Олександр Іванович

Букет Олександр Іванович
к. т. н., доцент 

Молодий викладач-дослідник 2006, 2007 і 2008 р., стипендіат Кабінету Міністрів України, лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2007 р. за роботу “Електрохімічні сенсори нового покоління для моніторингу екологічної безпеки повітряного середовища”.  У 1996 році закінчив НТУУ “Київський політехнічний інститут ”.  На кафедрі  працює з 1994 року. У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.03 – Технічна електрохімія “Електрохімічний сенсор озону для моніторингу повітряного середовища”.
Член міжнародного електрохімічного товариства (ISE)

Букет О.І. Сертифікат

Сторінка викладача  INTELLECT  

ПУБЛІКАЦІЇ

ORCID
SCOPUS
WEB OF SCIENCE
SCHOLAR GOOGLE

   Лекційні курси:

  • Основи проектування хімічних виробництв;
  • Методи захисту обладнання від корозії та захист на стадії проектування;
  • Прилади і методи дослідження електрохімічних процесів;
  • Нові електрохімічні системи і технології в промисловості, охороні довкілля та енергетиці,
  • Нові електрохімічні системи і технології у промисловості, охороні довкілля та енергетиці,
  • Сучасні тенденції розвитку хімічних технологій.

Наукова робота:  

  • розробка техніки та технологій захисту обладнання від корозії;
  • сенсори окиснювальних кисневмисних газів.

Організаційно-виховна робота:
–    куратор ,
–    член Комісії з атестації наукових кадрів Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського;
–    секретар атестаційної комісії НДЧ ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Зв’язок:
e-mail: buket@xtf.kpi.ua