Вступ на 1 курс

Вступ 2022

Спеціальність 161:
ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ 

ВСТУП НА БАКАЛАВРАТ:

Для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти вступ за державним замовленням відбувається за результатами НМТ або сертифікатами ЗНО 2021, 2020, 2019 років (з української мови 2021 року або української мови та літератури 2019 або 2020 років, з математики та інших предметів  2019, 2020 або 2021 років) та мотиваційним листом. А для вступу за кошти юридичних або фізичних осіб потрібен лише мотиваційний лист.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал обчислюється за такою формулою: 

Конкурсний бал      (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + ОУ 

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів НМТ. 

Для спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія визначені - невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 – визначені.

1. Українська мова - 0,3 (К1)
2. Математика - 0,5 (К2),
3. Історія України - 0,2 (К3).

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів.
Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) коефіцієнт ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 .
Регіональний коефіцієнт дорівнює 1,00.

Вступники можуть подати до п'яти заяв на місця державного та регіонального замовлення і до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Для участі у відборі на бюджет конкурсний бал повинен становити не менше 125 балів.

                               Перехід на сайт приймальної комісії

Етапи вступної кампанії у 2022 р.

09 березня- 19 квітня- Реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті (НМТ)

01 липня  – Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
01 липня – 18 липня  – Строки проведення творчих конкурсів

18 липня – 10 серпня - Національний мультипредметний тест (основна сесія)
29 липня  – Початок прийому заяв та документів
08 серпня , 18:00 – Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які мають проходити творчий конкурс, мають право складати індивідуальну усну співбесіду
09 - 16 серпня  – Строки проведення індивідуальних усних співбесід
23 серпня, 18:00 – Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, творчих конкурсів, складених з 01 по 18 липня
не пізніше 29 серпня– Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
02 вересня 18:00 – Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

05 вересня- Зарахування вступників за державним замовленням

16 вересня 17:00 - Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб
не пізніше 17 вересня – Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

РОЗКЛАД РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПІД ЧАС ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ

ІНФОРМАЦІЯ щодо ВАРТОСТІ НАВЧАННЯ  у 2022/2023 навчальному році
за один рік для українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб 
на хіміко-технологічному факультеті КПІ ім. Ігоря Сікорського становить:

- на здобуття освітнього рівня БАКАЛАВР: 
    спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія, денна форма -   16600,00 грн.;
    спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія, заочна форма -  11300,00 грн.

Відповідальний секретар приймальної комісії УЩАПОВСЬКИЙ Дмитро Юрійович.
Телефон гарячої лінії:   063-659-51-78;
електронна пошта приймальної комісії ХТФ:   kpi.xtf.2021@ukr.net

Відбіркова комісія ХТФ знаходиться за адресою: 03056, м.Київ, проспект Перемоги, 37, корпус № 4 (хімічний корпус), велика хімічна аудиторія