Вступ до аспірантури

Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2023 для здобуття ступеня доктора філософії

ВСТУП ДО ДОКТОРАНТУРИ:

Подання документів про вступ до докторантури у 2023 році планується у зазначені терміни (aspirantura.kpi.ua), Після подання документів на вступ до докторантури на засіданні кафедри заслуховується наукова доповідь кандидата, розглядається план роботи над дисертацією та голосуванням (таємним або відкритим) робиться висновок про можливість завершення дисертації в термін перебування в докторантурі.

Прийом документів з 17 квітня 2023 р. по 27 квітня 2023 р.

к.247-1 корп., т.20-38, тел.-факс 204-93-49), e-mail: aspirantura@kpi.ua

                                 ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ:

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2023 році відбудеться 
з 22 травня 2023 року по 07 липня 2023 року  з 09.30 до 11.30 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.) інформація щодо прийому документів до аспірантури у 2023 році – на сайті відділу аспірантури та докторантури.

САЙТ АСПІРАНТУРА КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО  https://aspirantura.kpi.ua/

Проведення вступних випробувань до аспірантури планується  в очній формі відповідно розкладу вступних іспитів, який розміщено на сайті відділу аспірантури та докторантури у розділі АСПІРАНТУРА-Вступні іспити. https://aspirantura.kpi.ua/?page_id=3826

Звертаємо вашу увагу, що додаткове вступне випробування до аспірантури складають особи, які мають диплом про вищу освіту з іншої галузі знань, ніж та, з якої вступають до аспірантури. ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ для здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 161 Хімічні технологій та інженерія

Програми вступних випробувань до аспірантури зі спеціальностей розміщено на сайті  кафедри ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ для здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 161 Хімічні технологій та інженерія

або на САЙТІ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (ХТФ) ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ 

Програма вступних випробувань до аспірантури з іноземної мови  розміщено на сайті факультету лінгвістики:

https://fl.kpi.ua/wp-content/uploads/2023/05/2023_PhD_Програма_вступ_випробув_з_іноз_мови_всі_спец_крім_035.pdf


Для вступників, які мають відповідні сертифікати про рівень володіння іноземної мови, у першому розділі програми розміщено повну детальну інформацію про вищезгадані сертифікати.

Вступні іспити з іноземних мов відбудуться у період з 28 серпня по 01 вересня відповідно розладу, який буде розміщено на сайті після 16.08.2023

Особам, які мають сертифікати про певний рівень володіння іноземної мови (інформація зазначена на сайті у розділі АСПІРАНТУРА- Вступ до аспірантури), необхідно  взяти з собою на іспит з іноземної мови згаданий сертифікат.

Вартість навчання 2023/2024 н.р.:  одного року підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії (громадян України):

  • 1 рік підготовки -  49400 грн.
  • 2 рік підготовки -  49400 грн.
  • 3 рік підготовки - 38000 грн.
  • 4 рік підготовки - 38000 грн.

 Електронна адреса відділу аспірантури та докторантури для листування:  aspirantura@kpi.ua
  тел. 044 2049349

Прийом до аспірантури іноземців та осіб без громадянства здійснює Центр міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського тел. 044 204 86 59. Умови прийому до аспірантурі Університету іноземців та осіб без громадянства визначаються окремим додатком до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського.