Вступ до магістратури 2024

САЙТ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ КПІ ім. ІГОРЯ Сікорського
Освітню програму підготовки магістрів ОПП акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія
Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Electrochemical Technologies of Inorganic and Organic Substances
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 18559
Освітню програму акредитовано  (строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Спеціальність161 Хімічні технології та інженерія
Ступінь вищої освіти: магістрТермін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Electrochemical Technologies of Inorganic and Organic Substances
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31255
 

"Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення"
за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія"