Vasyliev Georgii Stepanovich

Post graduate student
A member of internetional electrochemical society (ISE).
Entered NTUU “KPI” in 2005, the department of electrochemical production technology. Graduated in 2011. Began post graduate aducation in 2011.

The field of scientific interests: electrochemical corrosion in nutral water media. Investagation, monitoring and protection methods.

Сторінка викладача INTELLECT 

Printed works:
Articles:

1. Магнієвий захист від корозії систем гарячого водопостачання. Фізико-хімічна механіка матеріалів. Спеціальний випуск №6 Електрохімічний захист і корозійний контроль. Сєвєродонецьк-2007.
2. Магнієвий захист від корозії систем опалення з контактно-поверхневими теплогенераторами. Фізико-хімічна механіка матеріалів. Спеціальний випуск №7 Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. Львів-2008.
3. Герасименко Ю.С., Васильєв Г.С. Двоступінчатий метод визначення швидкості корозії металів // Фізико-хімічна механіка матеріалів. - 2009.- №6.- С. 122-126.
4. Васильєв Г. С., Герасименко Ю.С. Захист від корозії трубопроводів тепловодопостачання продуктами анодного розчинення магнію // Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2010, Спеціальний випуск №8, С. 675-684.
5. Герасименко Ю. С., Пагер С.М., Васильєв Г.С. Протикорозійні властивості накипу на сталевих поверхнях теплообміну // Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2010, Спеціальний випуск №8, С. 727-733. 
6. Герасименко Ю.С., Васильєв Г.С., Королевич О.Я., Ходак А.П. Застосування магнієвого захисту від корозії в опалювальних системах з контактними водонагрівачами міста Олександрії // Наукові вісті, 2010, №2, С. 137-143.

Thesis:
1. Магнієвий захист від корозії систем гарячого водопостачання та опалення. Збірник тез доповідей учасників І Міжнародної (ІІІ Всеукраїнської) конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. Київ-2008 р.
2. Методы и приборы контроля коррозивности водных техногенных сред. Сборник тезисов участников международной научно-техническая конференция «Ресурсо- и энергосберегающие технологии и оборудование, экологически безопасные технологии». Минск-2008.
3. Black nickel coating electrolytes. Збірник тез доповідей учасників III All-Ukrainian Student’s Foreign Language Conference 2009 “Innovations in Science and Technology”. Київ-2009.
4. Васильєв Г.С., Герасименко Ю.С. Щодо механізму анодного розчинення магнію // Збірка тез доповідей учасників ІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології (Київ). – 2009. – С.103.
5. Пагер С.М., Васильєв Г.С., Герасименко Ю.С. Вплив накипу на швидкість корозії мало вуглецевої сталі // Збірка тез доповідей учасників ІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології (Київ). – 2009. – С.117.
6. Васильєв Г.С., Герасименко Ю.С. Магнієвий захист від корозії в умовах надлишку вуглекислого газу // Молодіжний електрохімічний форум / Тези доповідей науково-технічної конференції. – Харків : НТУ «ХПІ», 2009. – С. 50.
7. Васильєв Г.С., Герасименко Ю.С. Формування осадів на поверхні сталі при підвищенні рН // Збірка тез доповідей учасників ІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології (Київ). – 2010. – С.134.
8. Васильєв Г.С., Герасименко Ю.С. Магнієвий захист від корозії в системах опалення з КВН м. Олександрії // Молодіжний електрохімічний форум / Тези доповідей науково-технічної конференції. – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – С. 50.
9. Васильєв Г.С., Герасименко Ю.С. Вплив швидкості потоку на ефективність магнієвого захисту // V Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених Хімія та сучасні технології / Тези доповідей. – Т.1. – Дніпропетровськ. – 2001. – С. 115. 

Contacts:
tel.: + 38 044 454 9734
e-mail:   g_vasyliev@xtf.kpi.ua