Працевлаштування 2018

У 2017 році випуск студентів спеціальності складав 14 осіб: 9 магістрів та 5 спеціалістів.

Працевлаштовано 14 випускників кафедри (100%).

На підготовку випускників спеціальності 7(8).05130103 «Технічна електрохімія» 2017 р. на кафедрі на сьогодні є 20 договори на співпрацю та листів - запитів.

Випускники спеціальності 7(8).05130103 у 2017 р. працевлаштовані на такі підприємства, як ДП «ДержККБ «Луч», ПАТ «Інтерекопласт», ТОВ «Гантікор», ПП «Метал-Хімія» та ін.

Працевлаштування випускників проводили за договорами, листами-запитами (в адресу «КПІ ім. Ігоря Сікорського» або кафедри), за індивідуальними запитами та довідками випускників з міст їх реальної праці. З метою працевлаштування випускників спеціальності співробітники кафедри проводили беседи з керівниками організацій, зустрічі студентів з представниками різних підприємств: ПАТ» «Укрпластик», дата проведення - 22.09.2016 (зам.голови правління Грабовляк В.Г.), ІБНХ НАН України, дата проведення – 19.10.2016 (зав. відділом Пуд О. А), ПАТ «РівнеАзот», дата проведення – 23.11.2016 (нач.відділу кадрів Григор’єв С.О.), ТОВ «Полімер-колор», м.Бровари, дата проведення - 20.12.2016 (комерційний директор Гредунова Л.М.), ДП "Антонов», філія «Серійний завод «Антонов», дата проведення – 23.12.2016 (гол. металург Вишняк В.А.), ДП»Гальванотехніка» Київський завод «Радар», дата проведення – 23.12.2016 (директор Соколовський М.Г.), ПАТ «Фарм-Дарниця», дата проведення – 23.03.2017 та екскурсія студентів спеціальності «Технічна електрохімія» на підприємстві (керівник відділу кадрів Лаврик О.В.).

Кожного року студенти проходять технологічну чи переддипломну практики на ряді підприємств м.Києва, таких як ДП: »Гальванотехніка», Київський завод «Радар», "Антонов», філія «Серійний завод «Антонов», «Радіовимірювач», ДККБ «Луч», ВАТ “Меридіан» ім.С.П.Корольова, ІЗНХ та ІВОХНК НАН України, що дозволяє їм детально ознайомитися з місцями роботи.

На сьогодні на кафедрі створена база даних підприємств – потенціальних роботодавців спеціальності 7(8).05130103 «Технічна електрохімія», яка подана в електронному вигляді на адресу відділу працевлаштування випускників «КПІ» ім.Ігоря Сікорського. До неї входить: 20- державних підприємств (в т.ч. інститути НАН України); 26- ТОВ; 10 ПП України на період 2016-2020 рр.

Проведені зустрічі студентів кафедри ТЕХВ з работодавцями наступних підприємств для визначення першого робочого місця: ПАТ «Укрпластік», дата проведення заходу – 09.10.2017 (заст.голови правління Грабовляк В.І.), ІБОНХ НАНУ, дата проведення – 21.10.2017 (с.н.с. Охріменко М.В.), ПАТ «ФармДарниця», дата проведення – 22.11.2017 (кер.відділу кадрів Лаврик О. В.). Протягом вересня – грудня 2017 р. співробітники кафедри проводили бесіди з майбутніми випускниками про стан ринку праці і потребу у фахівцях та вакансії на підприємствах. Зібрані відомості про реальні місця роботи випускників кафедри ТЕХВ 2017 року, які були подані в електронному вигляді до сектору сприяння працевлаштуванню випускників та організації практики студентів.