Наукові роботи зі студентами 2020 - Якубенко Вікторія

Студентка Якубенко Вікторією Василівною (ХЕ-91мп) стала переможцем у другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, галузь знань «Хімічні технології та інженерія» (Диплом ІІ ступеня) у 2020 р. за наукову роботу «Корозійна поведінка блискучих нікелевих покриттів в парах оцтової кислоти». 
Науковий керівник асистент кафедри , к.т.н.  ТЕХВ Ущаповський Дмитро Юрійович.
За участі студентки Якубенко В.В. опубліковано наукову статтю Ushchapovskiy D.Y., Byk M.V., Linyucheva O.V., Frolenkova S.V., Red’ko R.M., Yakubenko V.V. Corrosion Resistance of Bright Nickel Coatings in the Vapor of Acetic Acid. // Mater Sci, 55, 656–663 (2020) у журналі, що входить до наукометричної бази Scopus.