Захист дисертаційної роботи Гаврикова Дмитра Сергійовича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Захист дисертаційної роботи Гаврикова Дмитра Сергійовича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія, проходив на засіданні спеціалізованій раді Д 26.002.13 на тему: «Симетричні суперконденсатори на базі нанопористих вуглецевих матеріалів з оптимізованою структурою електродів» в on-line режимі 7 квітня 2021 року.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Лінючева Ольга Володимирівна.

Робота виконана на кафедрі технології електрохімічних виробництв хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України.

Офіційні опоненти:

--Малєтін Юрій Андрійович – доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу нанорозмірних вуглецевих матеріалів для акумулювання енергії, Інститут сорбції та проблем ендоекології, м. Київ;

--Хоменко Володимир Григорович – кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник кафедри електрохімічної енергетики і хімії, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ.

Щиро вітаємо молодого наукового співробітника кафедри технології електрохімічних виробництв Гаврикова Дмитра, з захистом кваліфікаційної роботи та бажаємо подальших наукових успіхів!