Увага! Цікавить переведення з контрактної форми навчання на бюджет?

У  статті відповітають на питання:

• Які умови переведення?

• Які документи надаються до деканату при переведенні?

• Яка процедура переведення?

• На що звернути увагу

Порядок переведення
Наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського затверджено оновлений «Порядок переведення здобувачів вищої освіти на навчання на вакантні місця державного замовлення в КПІ ім. Ігоря Сікорського». Цей порядок врегульовує переведення здобувачів вищої освіти на навчання на вакантні місця державного замовлення (переведення з контракту на бюджет).

Умови переведення:
НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ переведення студентів університету, що навчаються на 1-му курсі бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти. 

  • наявність вільних бюджетних місць 
  • відсутність академічної заборгованості 
  • особисті досягнення/приналежність до пільгових категорій (учасники бойових дій та їх діти, внутрішньо-переміщені особи)

Винятки для переведення студентів пільгових категорій на першому курсі:

  • учасники бойових дій та їх діти, 
  • внутрішньо-переміщені особи. 
  • рішення приймається Міністерством освіти і науки України за зверненням університету за наявності вільних бюджетних місць (як правило, до першої сесії таких місць в університеті на першому курсі немає).

Формування рейтингу

Якщо на одне бюджетне місце претендують дві людини з однаковим середнім балом успішності (за всі семестри навчання), то враховують: 

  • клопотання студентських організацій 
  • особливі пільги 
  • рекомендації від кафедри