Магістерські дисертації 2022

Магістерські дисертації професійні

"Спеціальність 161- Хімічні технології та інженерія
Освітня програма  – Хімічні технології неорганічних електродних матеріалів та водоочищення 
Кваліфікація – магістр з хімічних технологій та інженерії  

Група ХЕ-11мп

№ п/п
 
ПІБ студента Тема магістерської дисертації Керівник, 
науковий ступінь, посада
1 Бабчук 
Роман 
Володимирович 
Технологічні рекомендації для підвищення жаростійкості сталі 45 за допомогою диффузійних покриттів     д.т.н., проф. 
Погребова І.С.
2 Галюк 
Борис 
Олегович"    
 
Технологічний регламент процесу цинкування з сульфатного електроліту    к.т.н., доцент 
Фроленкова С.В.
3 Голодн Катерина 
Олександрівна
Експресний неруйнівний метод оцінки корозійної стійкості гальванічних цинкових, кадмієвих та нікелевих покриттів   к.т.н., ст. викладач 
Білоусова Н.А.
4 Дундуков 
Павло 
Олексійович   
Електрохімічна регенерація відпрацьованих розчинів травлення друкованих плат з отриманням металічної міді     д.т.н., проф.  
Герасименко Ю.С.
5 Мел'янцев 
Владислав 
Сергійович  
Технологічні рекомендації для протикорозійного захисту обладнання методами обробки стічної води   к.т.н., ст. викладач
 Білоусова Н.А.
6 Осьмачко 
Аліса 
Володимирівна
Технологічні засади локального електроосадження міді     д.т.н., проф.  
Герасименко Ю.С
7 Павленко
Дар'я 
Віталіївна 
Медіаторні системи, придатні для використання в електрохімічних системах для визначення відновних газів     к.т.н., доцент 
Косогін О.В.
8 Пінчук 
Тетяна 
Валентинівна
Електрохімічна система з цинковим анодом на алюмінієвій основі для повітряно- цинкового акумулятора    . к.т.н., доцент 
Букет О.І
9 Ярута 
Марина 
Вікторівна"    
Технологічні засади осадження "чорних" нікелевих покриттів     к.т.н., ст. викладач 
Кушмирук А.І.

 

Магістерські дисертації науковців

Спеціальність 161- Хімічні технології та інженерія 
Освітньо-наукова програма – Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів 
Кваліфікація – магістр з хімічних технологій та інженерії 

Група  ХЕ- 01мн

Графік захисту магістерських дисертацій  

16.06 початок о 10-00, аудиторія 138 - 4

17.06 початок о 10-00, аудиторія 138 - 4

                                             Група ХЕ-01мн

№ п/п Прізвище, ім’я, по   батькові студента  Тема дипломного проекту Посада, науковий ступінь, вчене звання, ПІБ
1                2                               3                   4
1

Котик Михайло Михайлович

Kotyk Mykhailo     
  

Електрохімічні властивості природних іонних рідин нового покоління

Electrochemical properties of natural ionic liquids of new generation

  Професор кафедри ТЕХВ, д.т.н., проф. Герасименко Ю. С.
2

Оніщенко Наталія Олегівна 

Onishchenko Nataliia
     

Оксидні та сульфідні дисперсні електрокаталізатори анодних процесів отримання кисню

Oxide and sulfide dispersed electrocatalysts of anodic processes of oxygen production    

Доцент кафедри ТЕХВ, к.т.н., доц.
Косогін О.В.

 

Графік навчання

Випускові курси: 2-й курс магістр

• 31.01.2022 - 04.03.2022 науково-дослідна практика

• до 04.04.2022  залік з НДП (04-08.04.2022)
(Інформацію передавати на o.kosogin@kpi.ua)

• 04.04.2022 - 12.06.2022 підготовка магістерських дисертацій

Увага!  Оригінали МД мають бути надані за першої можливості (після закінчення воєнного стану)