ПРАКТИКА 2023

Практика бакалаврів, магістрів ОПП та ОНП відбулась за графіком,
всі студент були забезпечені місцям практики.


    Всього у 2023 році пройшли практику 27 студент, у тому числі:

  • виробничу та переддипломну (4 курс) – 17 студентів;
  • практика (магістри професійного спрямування  2 курс магістратури) – 8 студентів;
  • науково-дослідну (магістри наукового спрямування 2 курс магістратури) – 2 студенти.
  • аспіранти першого року навчання проходили науково-дослідну практику в Центрі сучасних водних технологій та ТОВ «НЕСС ГРУП»,
  • аспіранти другого року навчання проходили педагогічну практику на кафедрі ТЕХВ.