Дипломні роботи / магістерські дисертації 2017

2017

Спеціальність 8.05130103 – Технічна електрохімія група ХЕ – 51м

№пп Прізвище, ім’я, побатькові Тема магістерської роботи Посада, прізвище керівника
1 2 3 4
1 Бондар Андрій Сергійович Газова та електрохімічна корозія сталі 80 з багатошаровими покриттями системи Ti-Cr-Al Реферат Газовая и электрохимическая коррозия стали 80 с многослойными покрытиями системы Сг-Т1-А1 Реферат High temperature and electrochemical corrosion of steel 80 with multilayer coatings of the Cr-Ti-Al system Abstract Професор  Погребова І.С.
2 Дудко Вадим Олександрович Чутливі шари біосенсора з використанням ферментного препарату для визначення глюкози.Реферат Biosensor for glucose determination with usage of the enzyme-sensitive layers. Abstract Доцент  Мотронюк Т.І.
3 Зінчук Ольга Володимирівна Електрохімічний шум титанових електродів хемотронних пристроїв та методи його зниження. Реферат Электрохимический шум титановых электродов хемотронных устройств и методы его снижения. Реферат. Electrochemical Noise of Ti Electrodes in Chemotronic Devices and Methods for Its Reduction. Abstract Доцент  Букет О.І.
4 Котляренко Аліса Олександрівна Комбінаційний інгібітор атмосферної корозії сталі на основі екстракту жмиху винограду.Реферат Комбинационный ингтбитор атмосферной коррозии стали на основе экстракта жмыха винограда. Реферат Combinational inhibitor atmospheric corrosion of steel based on grape pomace extract. Abstract Професор Лінючева О.В.
5 Кучирка Олена  Петрівна Фізико-хімічні умови нанесення на сплави та захисні властивості покриттів за участю титану, хрому, алюмінію. Реферат Физико-химические нанесения на сплавы и защитные свойства покрытий с участиемхрома, алюминия Реферат Physico-chemical conditions for the impositionon alloys and protective properties of coatingsinvolving titanium, iiromium, aluminum.Abstract Професор Погребова І.С.
6 Кушнірчук Сергій Анатолійович Підвищення корозійної стійкості пластинчатих теплообмінників шляхом ультразвукової вібрації робочої поверхні в умовах накипоутворення.Реферат Повышение коррозионной стойкости пластинчатых теплообменников путем ультразвуковой вибрации рабочей поверхности в условиях накипеобразования. Реферат. Increasing corrosion resistance of plate heat exchangers by ultrasonic vibration of the working surface in scale forming conditions.Abstract  Асистент Васильєв Г.С.
7 Талашок  Інна Валентинівна Продукт екстракції шроту ріпаку як інгібітор корозії сталі в нейтральному водному середовищі. Реферат Продукт экстракции шрота рапса как ингибитор коррозии стали в нейтральной водной среде. Реферат. Product extraction rapeseed meal as an inhibitor of corrosion of steel in neutral aqueous medium. Abstract Доцент Мотронюк Т.І.
8 Третяк Дарина Василівна Біосенсор для визначення сечовини на основі гетероструктур неорганічного походження.  Реферат Urea determination biosensor based on inorganic heterostructures. Abstract . Професор Лінючева О.В.
9 Яцишина Наталія Юріївна Комбінований захист від корозії та накипоутворення обладнання тепломереж з використанням ультразвуку та антискалантів Реферат. Комбинированная защита от коррозии и накипеобразования оборудования теплосетей с использованием ультразвука и антискалантов. Реферат. Combined protection against corrosion and scale generation of heating systems using ultrasound and anti-scalals. Abstract  Професор Герасименко Ю.С.

Напрям 6.051301 - Хімічна технологія група ХЕ-31

№ п/п Прізвище, ім’я, по-батькові студента Тема дипломного проекту Посада,  ПІБ керівника
1 2 3  
1. Андрійченко Тетяна Сергіївна Гальванічні покриття в авіабудуванні. Розробка технологічного процесу нанесення блискучого захисно-декоративного хромового покриття на сталеві деталіРеферат. Гальванические покрытия в авиастроении. Разработка технологического процесса нанесения блестящего защитно-декоративного хромового покрытия на стальные деталиРеферат. Galvanic coatings in aircraft industry. The development of technological process for shiny protective–decorative chromium coating on steel details Abstract к.т.н., доц. Фроленкова С.В.
2. Брайченко Сергій Сергійович Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технологічного процесу гальванічного нанесення сплаву олово-свинець на плати друкованого монтажуРеферат. Гальванические покрытия в приборостроении. Разработка технологического процесса нанесения сплава олово-свинец на платы печатного монтажа.Реферат. Electroplatingindevisemaking. Development ofTechnological process of applying tin-leadalloyfor printed circuitboards Abstract к.х.н., доц. Фатєєв Ю.Ф.
3. Гаврилова Олена Геннадіївна Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технологічного процесу нанесення пластичного хромового покриття на сталеві деталі в стаціонарній ванні Реферат Гальванические покрытия в приборостроении. Разработка технологии нанесения пластического хромового покрытия на стальные детали в стационарной ванне.Реферат Galvanic plating in instrumentation. The development of technological process for chromium plating on steel parts in stationary electrolyzer. Abstract к.т.н., ас  Васильєв Г.С.
4. Ганич Денис  Валерійович Гальванічні покриття в авіабудуванні. Розробка технології нанесення оксидних покриттів на деталі із алюмінієвого сплаву з високими діелектричними властивостями.Реферат Гальванические покрытия в авиастроении. Разработка технологии нанесения оксидных покрытий на детали из алюминиевого сплава с высокими диэлектрическими свойствами.Реферат GalvanischeÜberzügen in Flugzeugbau. Entwicklung der Oxidirung Technologie auf des Aluminium legierung-Bauteilesmit der hohedielektrische Eigenschaft.Abstract к.т.н., доц. Мірошниченко Ю.С.
5. Діуліна Єлизовета Ігорівна Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технологічного процесу гальванічного осадження олова на струмопровідний рисунок плат друкованого монтажу. Реферат Гальванические покрытия в приборостроении. Разработка технологического процесса гальванического осаждения олова на токопроводящий рисунок плат печатного монтажа. Реферат Electroplating in device making. Development of technological process galvanic precipi-tation of tin on the conductive pattern circuit board assembly. Abstract к.т.н., ас. Васильєв Г.С. 
6. Доронкіна Людмила Андріївна Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технології нанесення срібла насталеві деталі в стаціонарній ванні. Реферат Гальванические покрытия в приборостроении. Разработка технологии нанесения серебра на стальные детали в стационарной ванне.Реферат Electroplating in instrumentation. Development of technology silvering steel parts in the stationary electrolyser Abstract к.т.н., доц.  Косогін О.В.
7. Жук Ігор Дмитрович Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технології нанесення мідного покриття на струмопровідний рисунок плат друкованого монтажу. к.т.н., доц. Мірошниченко Ю.С.
  Карась Іванна Спартаківна Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технології нанесення срібногопокриття в стаціонарній ванні. Реферат Гальванические покрытия в приборостроении. Разработка технологии нанесения серебряного покрытия в стационарной ванне. Реферат Galvanic coatings in instrument building industry. The development of silver electroplating technological process in stationary plating bath.Abstract ас.Ущаповський Д.Ю.
9. Ковалець Андрій Григорович Гальванічні покриття в авіабудуванні. Розробка технології формування ематаль-покриттів на алюмінієвих деталях. Реферат Гальванические покрытия в авиастроении. Разработка технологии формирования эматаль-покрытие алюминиевых деталях.Реферат Electroplating in aircraft. The technology forming ematal coating and aluminum parts onary plating bath. Abstract к.т.н., доц. Мірошниченко Ю.С.
10.   Коноваленко Олександр Олександрович Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технології нанесення мідного підшару в тришаровому покритті мідь – нікель – хром. Реферат Гальванические покрытия в приборостроении. Разработка технологии нанесения медного подслоя в трехслойное покрытие медь-никель-хром. Реферат GalvanisierenGerätebau. Entwicklung der Technologie der Kupfer-Unterschicht in Dreischicht-BeschichtungKupfer-Nickel-Chrom.Abstract ас. Ущаповський Д.Ю.
11. Коперник Наталія Олександрівна Гальванічні покриття в машинобудуванні.  Розробка технологічного процесу нанесення покриття кадмій-олово на сталеві деталі.Реферат Гальванические покрытия в машиностроении. Разработка технологического процесса нанесения защитного покрытия кадмий-олово на стальные детали. Реферат
Galvanic plating in engineering. Development of technological process of protective cadmium-tin coating on steel details. Abstract
ас Ущаповський Д.Ю.
12. Корж Марія Романівна Гальванічні покриття в машинобудуванні.Розробка технологічного процесу нанесення цинкового покриття на сталеві детал. Реферат Гальванические покрытия в машиностроении. Разработка технологического процесса нанесения защитного покрытия на стальные детали. Реферат Galvanic plating in engineering. Development of technological process of protective zinc coating on steel details. Abstract к.т.н., доц. Мотронюк Т.І.
13. Мигас Сергій Володимирович Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технологічного процесу нанесеннязахисного цинкового покриття на сталеві деталі. Реферат Гальваническиепокрытия в машиностроении. Разработка технологического процесса нанесения защитного цинкового покрытия на стальне детали Реферат Galvanic plating in engineering. Development of technological process of protective zinc coating on steel details.Abstract к.т.н., доц. Фроленкова С.В.
14. Панченко Марія Ігорівна Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технологічного процесу нанесення нікелевого підшару в тришаровому покритті мідь – нікель – хром. Реферат Гальванические покрытия в приборостроении. Разработкатехнологического процесса нанесения никелевого подслоя в трехслойном покрытии медь-никель-хром. Реферат Electroplating in engineering. Designing of technological process of electroplating of nickel un derlayer in three-layer coating copper-nickel-chrome on steel details.Abstract к.т.н., доц.  Мотронюк Т.І.
15. Пищола Богдан  Ігорович Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технологічного процесу нанесення захисного кадмієвого покриття на сталеві деталі. Реферат Гальваническиепокрытия в машиностроении. Разработка технологического процесса нанесения защитного кадмиевого покрытия на стальне детали. Реферат Electroplatedcoatingsinmachinebuilding. Developmenttechnology of Deposition ofcadmium protective coating on small metalpartsю Abstract к.х.н., проф. Погребова І.С.
16. Поет Ольга Едуардівна Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технологічного процесу нанесення матових нікелевих покриттів на сталеві деталі.Реферат Гальванические покрытия в приборостроении. Разработка технологического процесса нанесения защитного никелевого покрытия на стальные детали.Реферат Galvanic coatings in instrument making. Development of the technological process of applying a protective nickel coating on steel parts. Abstract к.т.н., доц.  Мотронюк Т.І.
17. Поліщук  Анастасія  Олександрівна Гальванічні покриття в машинобудуванні.Розробка технологічного процесу нанесеннязносостійкого хромового покриття на сталеві деталі.Реферат Гальваническиепокрытия в машиностроении. Разработка технологического процесса нанесения износостойкого хромового покрытия на стальне детали. Реферат GalvanischeDeckungeninMaschinenbau. Ausarbeitungdastechnologischen ProzessdasAbgrifffest Verchromung ÜberzugZufügensaufstählerne Details   Abstract к.т.н., доц.  Мірошниченко Ю.С.
18. Рижко Олена Анатоліївна Гальванічні покриття в приладобудуванні. Розробка технологічного процесу гальванічного нанесення сплаву олово-бісмут на плати друкованого монтажу Реферат Гальванические покрытия в приборостроении. Разработкатехнологического процесса гальваническогонанесения сплава олово-висмут на платы печатного монтажа. Реферат Electroplatedcoatingsininstrumentmaking. Developmentoftechnological process ofelectroplated coatingalloy tin-bismuth on printedcircuit boards. Abstract к.т.н., доц. Косогін О.В.
19. Семончук Євген Ярославович Гальванічні покриття в авіабудуванні. Розробка технології процесу електроізоляційного анодування алюмінієвих деталей в стаціонарній ванні. Реферат Гальванические покрытия в авиастроении. Разработка технологического процесса электроизоляционного анодирования алюминия. Реферат Galvanic plating in engineering. Development of technological process of electrical insulating anodizing of aluminum. Abstract к.т.н., доц. Букет О.І.
20. Сорока Марія  Олександрівна Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технологічного процесу нанесення захисно-декоративного покриття під колір золота на алюмінієві деталі. Реферат Гальванические покрытия в авиастроении. Разработка технологического процесса электроизоляционного анодирования алюминия. Реферат Galvanic plating in engineering. Development of technological process of electrical insulating anodizing of aluminum. Abstract к.т.н., доц. Букет О.І.
21. Федінчик Тетяна  Вікторівна Гальванічні покриття в машинобудуванні.Розробка технологічного процесу нанесення матових мідних покриттів на сталеві деталі.Реферат Гальваническиепокрытия в машиностроении. Разработка технологического процесса нанесения матових медных покрытий на стальне детали Реферат Electroplating in machineengineering. Designingof technological process of Electroplating ofmatte copper coatingon steel details. Abstract к.т.н., доц. Мотронюк Т.І.
22 Чигрин Олександр  Михайлович Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технологічного процесу нанесеннязахисного цинкового покриття на дрібністалеві деталі.Реферат Гальванические покрытия в машиностроении. Разработка технологического процесса нанесения защитного цинкового покрытия на мелкие стальные детали. Реферат Galvanic coatings in machine engineering. Development of technical process of application of zinc coating on steel small parts. Abstract к.х.н., проф. Погребова І.С.
23 Щербатюк Іван  Михайлович Гальванічні покриття в авіабудуванні. Розробка технології нанесення твердих зносостійких оксидних покриттів на деталі із алюмінієвого сплаву. Реферат Гальванические покрытия в авиастроении. Разработка технологии нанесения твердых износостойких оксидных покрытий на детали из алюминияРеферат Galvanic coverages in aircraft building. Causing of hard oxide coverages on a detail from an aluminium pan. Abstract к.т.н., доц. Букет О.І.
24. Ющенко Ольга  Олександрівна Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технологічного процесу нанесеннязахисного-декоративного цинкового покриття на сталеві деталі Реферат Гальванические покрытия в машиностроении. Разработка технологического процесса нанесения защитно-декоративного цинкового покрытия на стальные детали.Реферат Galvanic coatings in machine building. Development of the technological process of applying protective and decorative zinc coating on steel parts. Abstract к.х.н., проф. Погребова І.С.

Дипломні проекти - дипломні проекти студентів групи ХЕ-51с

№ п/п Прізвище, імя,по-батькові Тема дипломного проекту Керівник
1 Глушко Богдана Вікторівна Оптимізація параметрів роботи автоматизованої системи контролю корозивності на основі методу поляризаційного опору.Реферат Оптимизация параметров работы автоматизированной системы контроля коррозивности на основе метода поляризационного сопротивления.Реферат Optimization of parameters of work of the automated control system of corrosively based on the method of polarization resistance Abstract д.т.н, професор Герасименко Ю.С.
2 Кожушко Емілія Олександрівна Гальванічний цех приладобудівного заводу. Розробка технологічного процесу нанесення матового нікелевого покриття на деталі зі сплаву ЦАМ в автоматичній лінії. Реферат   Гальванический цех приборостроительного завода. Разработка технологического процесса нанесения матового никелевого покрытия на детали из сплава ЦАМ в автоматической линии.Реферат Galvanic shop instrument factory. Development of technological process of applying a matte nickel coating on parts made of Zamak alloy in fully automatic lines.Abstract к.т.н., доцент Косогін О.В.
3 Піддубний Сергій Віталійович Гальванічний цех приладобудівного заводу. Розробка технологічного процесу блискучого нікелювання сталевих деталей в автоматичній лінії.Реферат Гальванические покрытия в приборостроении. Разработка блестящего никелирования стальныхдеталей.Реферат Electroplating of instrument. Development shiny nickel steel details.Abstract  к.т.н., доцент
Фроленкова С.В.
4 Дорош Катерина Геннадіївна Гальванічний цех приладобудівного заводу. Розробка технологічного процесу нанесення блискучого цинкового покриття на сталеві деталі в автоматичній лінії.Реферат Гальванический цех приборостроительного завода. Разработка технологического процесса нанесения блестящего цинкового покрытия на стальные детали в автоматической линии.Реферат Galvanic guild of instrument-making plant.Development of technological process of brilliant zinc-plate of steel details in automatic line.Abstract  к.т.н., асистент 
Мірошниченко Ю.С.
5 Шульга Тарас Юрійович Гальванічний цех приладобудівного заводу. Розробка технологічного процесу гальванічного міднення плат друкованого монтажу в автоматичній лінії. Реферат Гальванический цех приборостроительного завода. Разработка технологического процесса гальванического меднения плат печатного монтажа в автоматической линии. Реферат Galvanic shop instrument factory.Development of technological process of galvanic copper plating printed wiring boards in an automatic line.Abstract Асистент Мірошниченко Ю.С.