Каталоги освітніх компонентів для першого рівня вищої освіти (бакалаврського)

Каталоги навчальних дисциплін (а також курсових проєктів та робіт, практик, кваліфікаційних робіт) містять анотований перелік дисциплін, які пропонуються для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

  • Цикл загальної підготовки
  • Цикл професійної підготовки:
    • ОП Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 

 

Каталог містить анотований перелік дисциплін, які пропонуються для обрання студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 − студенти першого рівня ВО обирають освітні компоненти (дисципліни) згідно навчального плану:

  •  студенти 1 курсу обирають дисципліни для другого року підготовки,
  •  студенти 2 курсу обирають дисципліни для третього року підготовки,
  •  студенти 3 курсу обирають дисципліни для четвертого року підготовки,

Зі всіма аспектами щодо реалізації права студентів на вибір дисциплін можна ознайомитися в Положенні про порядок реалізації студентами хіміко-технологічного факультету права на вільний вибір навчальних дисциплін.