Каталоги освітніх компонентів для першого рівня вищої освіти (бакалаврського)

НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 • Цикл загальної підготовки
 • Цикл професійної підготовки:
  • ОП Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Каталоги навчальних дисциплін (а також курсових проєктів та робіт, практик, кваліфікаційних робіт) містять анотований перелік дисциплін, які пропонуються для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 • студенти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти обирають освітні компоненти (дисципліни) ОК1 – ОК10 згідно навчального плану:
  • студенти 1 курсу обирають дисципліни для другого року підготовки,
  • студенти 2 курсу обирають дисципліни для третього року підготовки,
  • студенти 3 курсу обирають дисципліни для четвертого року підготовки,
 • студенти 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти обирають освітні компоненти (дисципліни) згідно навчального плану на другий семестр першого року підготовки за ОПП і ОНП (ОК11 – ОК13) та на перший семестр другого року навчання за ОНП (ОК14 – ОК16).