Фатєєв Юрій Федорович

Фатєєв Юрій Федорович
кандидат хімічних наук, доцент

Заслужений викладач НТУУ «КПІ» і «Хіміко-технологічного факультету»
Член Методичної ради НТУУ «КПІ»  (Експертна рада з навчальних видань НТУУ «КПІ»)

У 1962 році закінчив Київський політехнічний інститут. Закінчив навчання в аспірантурі НТУУ «КПІ» у 1968 році. На кафедрі ТЕХВ працює з 1968 року. У 1975 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за напрямком 02.00.64 – Фізична хімія «Механізм і кінетика розчинення алюмінію в лужних розчинах»

 Сторінка викладача INTELLECT

  ПУБЛІКАЦІЇ

Лекційні курси: 
     - Корозія та захист металів від корозії,
     - Інгібітори корозії металів.
     - Вступ до фаху

     Напрямки наукової роботи:

  •    Дослідження електродних процесів на алюмінії в малоконцентрованих водних і неводних розчинах електролітів.
  •     Дослідження корозії металів в нейтральних та лужних середовищах.
  •     Розробка методик дослідження корозійної стійкості захисних анодних покриттів на алюмінії та контактної корозії металів.

Зв’язок:
тел.: + 38 044 204 9734
e-mail: y.fatyeyev@kpi.ua