Третій рівень (доктора філософії)

Доктор філософії (PhD)

1 курс
Наукові проєкти та гранти ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС
Науково-дослідна практика ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС

2 курс 
ВИБІРКОВІ  освітні компоненти

Сучасні тенденції розвитку хімічних технологій  ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС
Корозійно-екологічний моніторинг повітряного і водного середовищ   ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС 
Педагогічна практика ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС