УВАГА! Додаткові бали є невід’ємною складовою рейтингу успішності студентів!

Додаткові бали є невід’ємною складовою рейтингу успішності студентів, відповідно до якого їм призначається академічна стипендія після завершення семестрового контролю.

Рейтинг успішності розраховується за формулою:

R=0,95*Середній бал+0,05*Додаткові бали.

Максимальна сума додаткових балів становить 100. Якщо це значення перевищене, то додатковий бал встановлюється рівним 100.

Враховуються усі здобутки студента отримані протягом поточного семестра.

Додаткові бали за спортивні досягнення враховуються у разі представлення університету на спортивних змаганнях різного рівня.

Перелік активностей, за які нараховуються додаткові бали та їх кількість, наведені у таблиці або https://dnvr.kpi.ua/stupendiya/.