Екзаменаційна сесія та розклад перескладань

З 08.01.2023 розпочинається екзаменаційна сесія відповідно до затвердженого розкладу.

🖍Для тих, хто не зможе вчасно все виконати та буде не допущений або буде допущений, але отримає оцінку "незадовільно", "не з'явився", "усунено", передбачено заходи з ліквідації академічної заборгованості

🖍 Терміни ліквідації академічної заборгованості за результатами семестрового контролю осіннього семестру 2023/2024 н.р. для здобувачів денної форми навчання:
🔹 Бакалаври 1-4 курсів, магістри 1 курсу ОНП+ОПП, 2 курсу ОНП
Перше перескладання з 22.01.2024 р. по 24.01.2024 р.
Друге перескладання з 25.01.2024 р. по 27.01.2024 р.

🔸 Аспіранти 1-2 курсів
Перше перескладання з 15.01.2024 р. по 17.01.2024 р.
Друге перескладання з 18.01.2024 р. по 20.01.2024 р.

‼️ Допуск до заходів з ліквідації академічної заборгованості тих, хто не був допущений до заліку/екзамену (оцінка "не допущено"), здійснюється за рішенням випускової кафедри.

📌 Розклади заходів з ліквідації академічної заборгованості:
🔹бакалаври 1 курс
🔹бакалаври 2 курс
🔹бакалаври 3 курс
🔹бакалаври 4 курс

🔸магістри ОПП 1 курс
🔸магістри ОНП 1 курс
🔸магістри ОНП 2 курс

🔺аспіранти 1 курс
🔺аспіранти 2 курс