Теми дисертаційних робіт

Контингент та тематика робіт докторів філософії хміко-технологічного факультету

Теми дисертаційних робіт докторів філософії кафедри ТЕХВ

1.    Підвашецький Гліб Юрійович (початок навчання 01.10.2020)  «Комплексний спосіб електроосадження тонких функціональних гальванічних нікелевих покриттів із підвищеними захисно-декоративними властивостями», науковий керівник: д.т.н., професор Лінючева О.В. (https://orcid.org/0000-0003-4181-5946)


2.    Кузьменко Олег Миколайович (початок навчання 01.10.2020)  «Захист від корозії та накипу пластинчатих теплообмінників за допомогою імпульсної ультразвукової вібрації», науковий керівник: д.т.н., професор Лінючева О.В. (https://orcid.org/0000-0003-4181-5946), к.т.н., доцент Васильєв Георгій Степанович (https://orcid.org/0000-0003-4056-5551


3.    Забалуєв Андрій Олександрович (початок навчання 01.10.2021)  , науковий керівник: д.т.н., професор Лінючева О.В.(https://orcid.org/0000-0003-4181-5946)