Каталоги освітніх компонентів для другого рівня (магістерський)

Каталоги навчальних дисциплін (а також курсових проєктів та робіт, практик, кваліфікаційних робіт) містять анотований перелік дисциплін, які пропонуються для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти

НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

  • Цикл загальної підготовки
  • Цикл професійної підготовки:
    • ОП Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

    Ф - КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТЕПЕНЯ МАГІСТР