Фроленкова Світлана Василівна

У 2004 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за напрямком 05.17.14 – Хімічний опір матеріалів та захист від корозії,за темою «Комбіновані пасиватори на основі оксоаніонів для протикорозійного захисту маловуглецевих сталей»

INTELLECT сторінка викладача

Фроленкова С.В. Сертифікат

ПУБЛІКАЦІЇ

ORCID
WEBOFSCIENCE (ResearcherID: I-4018-2018)
SCOLAR.GOOGLE

Зв’язок:
e-mail:   s.frolenkova@kpi.ua

Лекційні курси:

  • Онови кристалографії та електрокристалізації металів . ЗАВАНТАЖИТИ
  • Електроліз іонних розплавів.ЗАВАНТАЖИТИ
  • Техніка хімічного експерименту.
  • Основи проєктування хімічних виробництв.
  • Екологічна безпека технологічних процесів у галузі.

    Наукова робота: 

  • Розробка способів захисту металів від корозії у нейтральних та кислих середовищах з використанням органічних та неорганічних інгібіторів, зокрема інгібіторів пасивуючого типу.
  • Розробка конверсійних покриттів для захисту металів від атмосферної корозії.