22-23 вересня 2021 року продовжив роботу  ІХ Український з’їзд з електрохімії

 ІХ Український з’їзд з електрохімії, другий день засідань проходив у науково-технічній бібліотеці ім. Г.І.Денисенка  КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Секційні засідання другого та третього  дня були присвячені фундаментальним та прикладним проблемам електрохімії.
З доповідями виступили провідні науковці з Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського Стезерянський Е.А. та Нагорний А.А., від ДВНЗ "Український   державний хіміко-технологічний університет" Матвєєв В.В. і Лук’яненко Т.В., від Харківського політехнічного інституту Єрмоленко І.Ю., Сахненко М.Д.,Поспєлов О.П., Львівського національного університету провідні фахівці з електрохімії Майзеліс А.О. Також були представлені стендові доповіді. Модераторами секцій виступили професор кафедри ТЕХВ КПІ ім.Ігоря Сікорського Погребова І.С. та в.о.завідувача кафедри ТЕХВ Букет О.І.