Х УКРАЇНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ З’ЇЗД

Сучасні аспекти електрохімії
24–26 вересня 2024 року
на базі Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Тематика з’їзду

Фундаментальні електрохімії:та прикладні

аспекти
електрохімічне матеріалознавство;
технічна електрохімія;
електрохімічна енергетика;
електрохімічна екологія
 

Попередньо заплановано, що під час з’їзду
працюватимуть такі секції:

Секція 1. Електрохімічне матеріалознавство.
Секція 2. Електрохімічна енергетика та
технічна електрохімія.

Секція 3. Електрохімічна екологія
 

Участь у роботі з'їзду можлива у вигляді:
пленарної чи секційної усної доповіді;
пленарної чи секційної усної доповіді з он-лайн презентацією;
стендової доповіді;
заочної публікації матеріалів без особистої участі у з’їзді.

Скачати оригінали документів