Бакалаврські роботи 2021

ГРАФІК та теми дипломних бакалаврських дипломних проєктів студентами кафедри Технології електрохімічних виробництв у 2021 році групи ХЕ-71, ХЕ-72 та ХЕ-61

Захист дисертаційної роботи Гаврикова Дмитра Сергійовича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Захист дисертаційної роботи Гаврикова Дмитра Сергійовича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія, проходив на засіданні спеціалізованій раді Д 26.002.13 на тему: «Симетричні суперконденсатори на базі нанопористих вуглецевих матеріалів з оптимізованою структурою електродів» в on-line режимі 7 квітня 2021 року.