Освітні програми

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 161 Хімічні технології та інженерія

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ:

 Освітньо-професійна програма магістра (90 кредитів)

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Chemical Technologies of Inorganic, Electrode Materials and Water Treatment

Програми попередніх років:
Опис освітньої програми (2020) 

Опис освітньо-професійної програми (2021) 

Освітньо-наукова програма магістра (120 кредитів)

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Chemical Technologies of Inorganic, Electrode Materials and Water Treatment

Програми попередніх років: 
Опис освітньої програми (2020) 

Опис освітньої програми (2021)