Про кафедру

Кафедра технології електрохімічних виробництв (ТЕХВ) є однією з провідних у КПІ ім. Ігоря Сікорського. Заснована у 1929 році під керівництвом професора М. О. Рабіновича. Перша навчальна група складалась з 6 осіб і була сформована з студентів кафедри технології неорганічних речовин.

В лабораторії Кафедри технології електрохімічних виробництв В лабораторії ТЕХФ

Наукові досягнення Л.І. Антропова і його учнів одержали високу міжнародну оцінку. Підручник «Теоретична електрохімія» (Л.І. Антропова) став настільною книгою багатьох електрохіміків. Світова електрохімічна громадськість віднесла Л.І. Антропова до числа 12 учених, що заклали фундамент сучасної електрохімії, а створену ним Київську наукову школу до числа провідних наукових  електрохімічних шкіл миру.

Кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Букет Олександр Іванович. На кафедрі працює 3 доктори наук, 12 кандидатів наук, серед яких 2 професори і 7 доцентів. Кафедра складається з 11 штатних викладачів, наукових співробітників - 5, навчально-допоміжного персоналу – 6. Кількість студентів складає 143.

Кімнати ТЕХВ Співробітники ТЕХВ

Сьогодні на кафедрі ТЕХВ займаються підготовкою з теорії електрохімічних процесів, матеріалознавства; проектуванням новітніх технологій на основі сучасних матеріалів; розробкою нових технологій з захисту металів від корозії.

Спеціалісти – електрохіміки здатні вирішувати на високому рівні питання виробництва, проводити екологічний контроль навколишнього середовища, впроваджувати у виробництво нові прилади для вимірювання корозії на базі розроблених корозиметрів, проектувати нові види сенсорів, впроваджувати технології нанесення гальванопокриттів, проводити наукові дослідження в галузі суміжних технологій.

Навчання проводиться за спеціальністю 161. «ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ»

за спеціалізацією: « ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ ТА ОРГАНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ»

Підготовка здійснюється за трьома рівнями:

  • Бакалавр за сертифікатами ЗНО (3 роки10 місяців навчання),
  • Магістр (2 роки ) ;
  • PhD (аспірантура після рівня магістр).

Форми навчання: денна, за контрактом (за кошти фізичних та юридичних осіб)

Навчання БЕЗКОШТОВНЕ !!!

Студенти мають можливість після IV курсу (одержання диплома бакалавра) здобути подвійний диплом магістра українського та європейського зразків, а саме: одночасно навчатися у магістратурі КПІ ім. Ігоря Сікорського та Університеті Ле Манн (Франція). Навчання проводиться французькою мовою. Перед виїздом до Франції діють мовні курси.

Студенти мають можливість отримати другу освіту до основної спеціалізації: одержати диплом з економіки, правознавства, менеджменту на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Випускники кафедри направляються на роботу на підприємства хімічної, машинобудівної, приладобудівної, радіоелектронної та інших галузей промисловості, а також в академічні та галузеві НДІ м. Києва та інших міст України.