Букет Олександр Іванович

Букет Олександр Іванович
к. т. н., доцент 

Молодий викладач-дослідник 2006, 2007 і 2008 р.,
стипендіат Кабінету Міністрів України
лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2007 р. за роботу “Електрохімічні сенсори нового покоління для моніторингу екологічної безпеки повітряного середовища”,
Член міжнародного електрохімічного товариства (ISE)

Сторінка викладача  INTELLECT  

https://orcid.org/0000-0001-9609-5013


    Друковані праці за останні 5 років (15 статей, 1 патент, 30 доповідей)

У 1996 році закінчив НТУУ “Київський політехнічний інститут ”. Закінчив навчання в аспірантурі НТУУ “КПІ” у 2000 році. На кафедрі ТЕХВ працює з 1994 року за сумісництвом, з 1996 – штатний стажист-дослідник. У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за напрямком 05.17.03 – Технічна електрохімія “Електрохімічний сенсор озону для моніторингу повітряного середовища”.

   Лекційні курси:
-    Основи проектування хімічних виробництв;
-    Методи захисту обладнання від корозії та захист на стадії проектування;
-    Прилади і методи дослідження електрохімічних процесів;
-    Нові електрохімічні системи і технології в промисловості, охороні довкілля та енергетиці.

Наукова робота:  
-    розробка техніки та технологій захисту обладнання від корозії;
-    сенсори окиснювальних киневмисних газів.

Організаційно-виховна робота:
–    куратор групи ХЕ-81;
–    член Комісії з атестації наукових кадрів Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського;
–    секретар атестаційної комісії НДЧ ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

ПУБЛІКАЦІЇ

Зв’язок:
тел.: + 38 044 204 9734
e-mail: buket@xtf.kpi.ua