Дисципліни та силабуси першого рівня (бакалаврат)

ОС Бакалавр

2 курс 
Цикл  професійної підготовки

Техніка хімічного експерименту ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС
Матеріалознавство  ЗАВАНТАЖИТИ  СИЛАБУС
Корозія та захист від корозії  ЗАВАНТАЖИТИ  СИЛАБУС
Теоретична електрохімія   ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС

3 курс
 Цикл загальної  підготовки

Основи процесів осадження і розчинення металів  ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС
Технологія нанесення гальванічних покриттів   ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС

ВИБІРКОВІ  освітні компоненти
Гідроелектрометалургія та електроліз йонних розплавів   ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС
Технологія нанесення функціональних покриттів у приладобудуванні ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС

4 курс
 Цикл загальної  підготовки

Виробництво хімічних продуктів електролізом 1  ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС
Виробництво хімічних продуктів електролізом 2 Курсова робота  ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС
Технологія нанесення гальванічних покриттів  ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС
Технологія, обладнання і проектування електрохімічних виробництв  ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС
Основи проектування хімічних виробництв  ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС

Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки
Гідроелектрометалургія та електроліз йонних розплавів  ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС
Технологічні рішення екологічно безпечного виробництва  ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС
Переддипломна практика   ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС
Дипломне проєктування  ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС