Васильєв Георгій Степанович

Васильєв Георгій Степанович
к.т.н., доцент

У 2011 році закінчив НТУУ «Київський політехнічний інститут». Закінчив навчання в аспірантурі НТУУ «КПІ» у 2014 році.
На кафедрі ТЕХВ працює з 2013 року. У 2015 році захистив дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата технічних наук за напрямком 05.17.14 – Хімічний опір матеріалів та захист від корозії, тема «Моніторинг корозії та її гальмування компонентами корозійного середовища в системах гарячого водопостачання».
Доцент кафедри з 2019 року.

Сторінка викладача INTELLECT 

https://orcid.org/0000-0003-4056-5551

ResearcherID: I-3058-2018

Scopus Author ID: 56105504500

Загальна кількість публікацій більше 90, з них 17 статей у наукометричних базах даних, 5 патентів України на винаходи і корисні моделі, 1 монографія, 2 посібники, 2 підручники з грифом Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

Провідний лектор дисциплін:
•    Комп’ютерна обробка інформації;
•    Комп’ютерні технології на в науковій та інженерній діяльності в технічній електрохімії;

Проводить заняття з дисциплін:
•    Теоретична електрохімія;
•    Корозія і захист металів;
•    Комп’ютерна обробка інформації.

Наукові дослідження:
•    Електрохімічний метод поляризаційного опору для вимірювання швидкості корозії металів та розробка на його основі засобів корозійного моніторингу.
•    Протикорозійні властивості осадів природних компонентів корозійного середовища на поверхнях металевого обладнання в енергетиці та комунальному господарстві.
•    Корозійна та електрохімічна поведінка легованих сталей в хлоридних середовищах в умовах ультразвукової вібрації

Відзнаки
премія Президента України для молодих вчених у 2016 р.
Стипендіат Кабінету Міністрів України 2016-2018, 2018-2021 рр.
Член Міжнародного електрохімічного товариства (ISE)

 ПУБЛІКАЦІЇ

Зв’язок:
     тел.: 044 204 9871
     e-mail: g.vasyliev@kpi.ua