Фроленкова Світлана Василівна

У 2004 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Закінчила навчання в аспірантурі НТУУ «КПІ» у 2009 році. На кафедрі ТЕХВ працює з 2009 року. У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за напрямком 05.17.14 – Хімічний опір матеріалів та захист від корозії, «Комбіновані пасиватори на основі оксоаніонів для протикорозійного захисту маловуглецевих сталей»

INTELLECT сторінка викладача

ПУБЛІКАЦІЇ

Зв’язок:
тел.: + 38 044 204  9734
e-mail:   s.frolenkova@kpi.ua

Лекційні курси:
  
Кристалографія,(*.pdf)
  Електроліз іонних розплавів.(*.pdf)

    Наукова робота: 

  • Розробка способів захисту металів від корозії у нейтральних та кислих середовищах з використанням органічних та неорганічних інгібіторів, зокрема інгібіторів пасивуючого типу.
  • Розробка конверсійних покриттів для захисту металів від атмосферної корозії. 

Куратор групи ХЕ-01, ХЕ-02.