Випускники

Лінючева Ольга Володимирівна

Фото. Лінючева Ольга Володимирівна

Лінючева Ольга Володимирівна - д.т.н., професор, завідувач кафедри ТЕХВ, заступник декана з наукової роботи (з 1999 року), Стипендіатка Кабінету Міністрів для молодих вчених (1997 р., 1998 р., 1999 р.), «Викладач-дослідник – 2008 р. 2009 р., 2011, 2014, 2016, 2017 р.». Національний секретар України у Міжнародному електрохімічному товаристві (ISE) (2010-2015 р., 2018 - по тепер. час), член експертних рад, член редколегій фахових видань «Наукові вісті НТУУ «КПІ», «Вода та водоочистка».

Закінчила Київський політехнічний інститут у 1987 році. На кафедрі ТЕХВ працює з 1987 року. Закінчила навчання в аспірантурі НТУУ «КПІ» у 1993 році. У 1994 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за напрямком 05.17.03 – Електрохімічні виробництва. У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за напрямком 05.17.03 – Технічна електрохімія, на тему: «Електрохімічні сенсори високої роздільної здатності на основі матричних електролітів для моніторингу повітряного середовища.

Городиський Олександр Володимирович (1930-1992

Городиський Олександр Володимирович

Народився 1.05.1930 у Києві. Закінчив Київський політехнічний інститут кафедру технології електрохімічних виробництв у 1951. З 1951 працював у Інституті загальної і неорганічної хімії АН УРСР (з 1970 — завідувач відділу, з 1973 — директор).

Наукові праці присвячено кінетиці електродних процесів та електрохімії неорганічних матеріалів. Створив теорії біфункціональних електорохімічних систем, нестаціонарного стану електродних процесів, фарадеївського електродного імпедансу. Встановив механізм і електрохімічні функції комплексоутворення, низку закономірностей електрохімічної кінетики, здійснив квантово-механічні розрахунки реакцій переносу електронів. Розробив способи електрохімічної обробки металів і нанесення гальванічних покриттів з різних електролітів

Зарубицький Олег Григорович (1936 –2005)

Зарубицький Олег Григорович

Випускник хіміко-технологічного факультету кафедри технології електрохімічних виробництв (1960)  Олег Григорович Зарубицький, безперечно, належить до найбільш іменитих випускників Київської політехніки.

Учений у галузі електрохімії. Член-кореспондент (1985).

Народився 26 липня 1936 р. у м. Борзна. Закінчив хіміко-технологічний факультет КПІ, кафедру технології електрохімічних виробництв у 1960. Інженер (1960–1962), молодший науковий співробітник (1962–1964, 1966–1968), провідний інженер (1964–1966), старший науковий співробітник (1968– 1973), завідувач відділу електролізу розплавлених солей (1973–1996), завідувач відділу електрохімічного рафінування металів і металоїдів (1996–2005), заступник директора (1993–2001) ІЗНХ ім. В. І. Вернадського НАН України.

Наукові дослідження присвячено проблемам фізико-хімії іонних розплавів, технічної електрохімії, зокрема високотемпературного одержання і рафінування легкоплавких металів, обробки поверхні сплавів у розтоплених електролітах. Автор понад 600 наукових праць та 200 патентів. Заслужений діяч науки і техніки України (2004).