Другий рівень (магістерський)

МАГІСТРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

          СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

             ПРОФЕСІЙНІ

 

МАГІСТРИ НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
1 курс
Цикл професійної підготовки
Корозія і методи захисту металів від корозії  ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС
Наукова робота за темою магістерської дисертації 1. Основи наукових досліджень  ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС
Наукова робота за темою магістерської дисертації  2. Науково-дослідна робота за темою  ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС

ВИБІРКОВІ  освітні компоненти
Гальванічні сплави і функціональні покриття  ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС
Хімічні джерела струму  ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС
Кінетика електродних процесів  ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС
Теорія корозії та захист металів ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС 

МАГІСТР ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2 курс
Практика  ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС
 

МАГІСТР НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
2 курс
Цикл загальної підготовки

Моделювання електрохімічних методів і систем  ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС
Хімічні сенсори і генератори для автоматизації хімічних процесів  ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС

 Цикл професійної підготовки
Нові електрохімічні системи і технології у промисловості, охороні довкілля та енергетиці ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС
Науково-дослідна практика ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС

ВИБІРКОВІ  освітні компоненти
Інгібітори корозії металів  ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС      
Комп`ютерні технології у науковій та інженерній діяльності в технічній електрохімії ЗАВАНТАЖИТИ СИЛАБУС