Ущаповський Дмитро Юрійович

Ущаповський Дмитро Юрійович
к.т.н., асистент

Закінчив у 2013 році навчання в НТУУ «КПІ».У 2017 році захистив дисертацію на здобуття кандидата технічних наук. Тема роботи "Інтенсифікація процесу електроекстракції міді в комплексній переробці оксидної руди з отримання високоліквідних продуктів" 

ПУБЛІКАЦІЇ

Лекційні дисципліни:

  • Друковані плати.

Наукова робота:

  • Гідроелектрометалургійне отримання металів.
  • Вдосконалення процесу електроекстракції компактної та дисперсної міді.  
  • Захисно-декоративні гальванічні покриття кольоровими металами, конверсійні покриття. 
  • Корозійний моніторинг з використанням корозійно-вимірювальної техніки.

Організаційна робота:
Організація наукових та технологічних практик.

Зв"язок:
e-mail: soltdim@gmail.com