Контакти ПК

ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  161   Хімічні технології та інженерія

Приймальна комісія Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" у своїй роботі керується чинним законодавством України, Умовами прийому до ВНЗ України, Правилами прийому на перший курс КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Контактна інформація:

Відбіркова комісія хіміко-технологічного факультету  знаходиться за адресою: 03056, м.Київ, проспект Перемоги, 37, корпус № 4 (хімічний корпус), велика хімічна аудиторія.

Відповідальний секретар приймальної комісії ХТФ у 2022 році  Хрокало Людмила Анатоліївна  

Телефон для довідок +380 63 659-51-78, e-mail: kpi.xtf.2021@ukr.net

РОЗКЛАД РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПІД ЧАС ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН  знаходиться в 31 корпусі

Освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна»