Погребова Інна Сергіївна

Погребова Інна Сергіївна
Професор, доктор технічних наук,
Заслужений викладач НТУУ «КПІ»,
Викладач–дослідник 

Закінчила Київський політехнічний інститут. На кафедрі ТЕХВ працює з 1962 року. Закінчила навчання в аспірантурі КПІ у 1967 році. У 1970 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за напрямком 02.00.05 – Електрохімія «Про абсорбцію і механізм дії інгібіторів кислотної корозії металів». У 2021 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.14 – Хімічний опір матеріалів та захист від корозії «Наукові основи створення синергетичних адсорбційних інгібіторів корозії поліфункціонального призначення».

Сторінка викладача INTELLECT 

ПУБЛІКАЦІЇ

ORCID

SCOPUS 

WEB OF SCIENCE   (DXB-4298-2022)

SCHOLAR GOOGLE 

Лекційні курси:

  • Кінетика електродних процесів,
  • Технічна електрохімія 1. Кінетика деяких електродних процесів,
  • Теорія корозії металів.
  • Корозія і методи та захисту від корозії.
  • Наукові засади та новітні рішення у сучасних хімічних технологіях.

   Наукова робота:

  •  Наукові дослідження присвячені створенню сучасної теорії інгібування корозії металів, розробці нових високоефективних інгібіторів електрохімічної та мікробної корозії металів, комбінованих методів антикорозійного захисту.
  • Розроблені теоретичні основи захисної дії поліфункціональних органічних інгібіторів корозії та їх комбінацій з солями металів, наукові принципи їх раціонального вибору цілеспрямованого синтезу.
  • Створені нові високоефективні інгібітори кислотної та мікробної корозії чорних і кольорових металів типу КПІ, СП, СПХ, пройшли промислову апробацію та впровадженні в промисловість.
  • Комбіновані засоби антикорозійного захисту вуглецевих сталей на базі використання дифузійних покриттів та інгібіторів корозії.

   Підготувала 7 кандидатів наук.

Диплом фіналіста Сікорський - Погребова І.С.

Зв’язок:
e-mail: losktv@bigmir.net