Погребова Інна Сергіївна

Погребова Інна Сергіївна
Професор, кандидат хімічних наук,
Заслужений викладач НТУУ «КПІ»,
Викладач–дослідник 

Закінчила Київський політехнічний інститут. На кафедрі ТЕХВ працює з 1962 року. Закінчила навчання в аспірантурі КПІ у 1967 році. У 1970 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за напрямком 02.00.05 – Електрохімія «Про абсорбцію і механізм дії інгібіторів кислотної корозії металів».

Сторінка викладача INTELLECT 
Автор близько 200 наукових та науково-методичних праць, серед яких одна монографія, два  наукових огляди, брошура. Має 27 авторських свідоцтв та патентів України.

ПУБЛІКАЦІЇ

Лекційні курси:

    - Теоретична електрохімія 2. Кінетика електродних процесів,
    - Технічна електрохімія 1. Кінетика деяких електродних процесів,
    - Теорія корозії металів

   Наукова робота:

  •  Наукові дослідження присвячені створенню сучасної теорії інгібування корозії металів, розробці нових високоефективних інгібіторів електрохімічної та мікробної корозії металів, комбінованих методів антикорозійного захисту.
  • Розроблені теоретичні основи захисної дії поліфункціональних органічних інгібіторів корозії та їх комбінацій з солями металів, наукові принципи їх раціонального вибору цілеспрямованого синтезу.
  • Створені нові високоефективні інгібітори кислотної та мікробної корозії чорних і кольорових металів типу КПІ, СП, СПХ, пройшли промислову апробацію та впровадженні в промисловість.
  • Комбіновані засоби антикорозійного захисту вуглецевих сталей на базі використання дифузійних покриттів та інгібіторів корозії.

   Підготувала 6 кандидатів наук.

Зв’язок:
тел.: + 38 044 204 9734
e-mail: losktv@bigmir.net