Теми дисертаційних робіт

 

Контингент та тематика робіт докторів філософії кафедри ТЕХВ

Pidvashetskiy Glib

Підвашецький Гліб Юрійович, 
               
 рік вступу 2020

науковий керівник:
д.т.н., професор Лінючева О.В

Тема дисертації «Комплексний спосіб електроосадження тонких функціональних гальванічних нікелевих покриттів із підвищеними захисно-декоративними властивостями»

Наукові профілі: 
ORCID 0000-0002-9367-6688

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57371043400

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=jKGjRA4AAAAJ

Публікації: 
1. Electrodeposited nanostructured polyfunctional tin-based electrocatalyst Ushchapovskyi, D.Yu., Linyucheva, O.V., Motronyuk, T.I., Podvashetskyi, H.Yu. // Journal of Chemistry and Technologies, 2021, 29(3), pp. 363–369

2. ДЮ Ущаповський, ОВ Лінючева, ТІ Мотронюк, ГЮ Підвашецький, АС Забалуєв, ОВ Аксьонова Структура функціональних покриттів зі сплаву олово-свинець на фольгованому склотекстоліті, нанесених із розплаву  // Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії-2018  https://er.knutd.edu.ua/bitstream/
123456789/12264/1/Promising2018_P265-272.pdf

Kuzmenko Oleg

Кузьменко Олег Миколайович
              
 рік вступу 2020

науковий керівник:
д.т.н., професор Лінючева О.В; 
к.т.н., доцент Васильєв Г. С.

Тема дисертації «Захист від корозії та накипу пластинчатих теплообмінників за допомогою імпульсної ультразвукової вібрації»

Наукові профілі: 
https://orcid.org/0000-0002-9671-0669

https://scholar.google.com.ua/citations?user=FZFP_wwAAAAJ&hl=uk

Публікації:
1. Pitting Suppression of AISI 316 Stainless Steel Plates in Conditions of Ultrasonic Vibration GS Vasyliev, OM Kuzmenko // International Journal of Chemical Engineering 2020 Volume 2020 |Article ID 6697227 | https://doi.org/10.1155/2020/6697227

Zabalev Andrey

Забалуєв Андрій Сергійович 
               
рік вступу 2021 (вечірня)

науковий керівник:
д.т.н., професор Лінючева О.В

Публікації: 
1. ДЮ Ущаповський, ОВ Лінючева, ТІ Мотронюк, ГЮ Підвашецький, АС Забалуєв, ОВ Аксьонова Структура функціональних покриттів зі сплаву олово-свинець на фольгованому склотекстоліті, нанесених із розплаву  // Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії-2018  https://er.knutd.edu.ua/bitstream/
123456789/12264/1/Promising2018_P265-272.pdf