Теми дисертацій

Теми дисертацій аспірантів кафедри ТЕХВ
1.    Мигас Сергій Володимирович (початок навчання 01.10.2019)  «Електрохімічний синтез напівпровідникових оксидів ніобію і танталу та вивчення їх властивостей», науковий керівник: д.т.н., професор Лінючева О.В.
2.    Підвашецький Гліб Юрійович (початок навчання 01.10.2020)  «Комплексний спосіб електроосадження тонких функціональних гальванічних нікелевих покриттів із підвищеними захисно-декоративними властивостями», науковий керівник: д.т.н., професор Лінючева О.В. 
3.    Кузьменко Олег Миколайович (початок навчання 01.10.2020)  «Захист від корозії та накипу пластинчатих теплообмінників за допомогою імпульсної ультразвукової вібрації», науковий керівник: д.т.н., професор Лінючева О.В. 
4.    Матвєєв Олександр Михайлович (початок навчання 01.10.2020) «Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей твердих електролітів на основі гідратних гетерополікислот», науковий керівник: д.т.н., професор Лінючева О.В.
5.    Забалуєв Андрій Олександрович (початок навчання 01.10.2021)  , науковий керівник: д.т.н., професор Лінючева О.В.