Гідроелектрометалургія і гальванопластика

Розділ 1. Гальванопластика

Завдання на СРС:
1. Технологічні схеми одержання металевих сіток, скульптур та грампластинок гальванопластичним способом.
2. Призначення операції промивки, способи її проведення, обладнання, яке використовується при цьому.
3. Призначення компонентів розчинів для хімічного відновлення металів. Сенсибілізація та активація.
4. Стабільність електролітів для осадження металів. Покращення рівномірності розподілу осаджуваного металу по поверхні форми.
5. Вплив різних чинників на соосадження армуючи матеріалів з матричним.
6. Технологія та обладнання для одержання фольги.
7. Технології окрашування та тонування поверхні мідних копій.
8. Стаціонарна ванна для нарощування копій.

Розділ 2. Гідроелектрометалургія

Завдання на СРС:
1. Переваги гідрометалургійного методу одержання металів із руд в порівнянні з пірометалургійним.
2. Шляхи інтенсифікації процесу одержання чистого цинку: використання форсованих режимів, безперервного процесу електролізу.
3. Одержання чистої міді шляхом ГМ: операції, які передують електролізу (випалювання, вилуговування, очистка розчинів від домішок); електроекстракція міді (електроліти, режими електролізу, електродні процеси). Осадження міді із розчинів цементацією.
4. Особливості переробки шламів, які утворюються на металевих і сульфідних анодах при електрорафінуванні нікеля.
5. Одержання розчину для коректування електролітів золочення виробничих ванн електрорафінування; конструкція електролізера для електрорафінування золота.