Прилади і методи дослідження в Електрохімії ч.2

Розділ 1. Стаціонарні та нестаціонарні методи дослідження електродних процесів

Завдання на СРС:
1. Обгрунтувати кінетичні співвідношення взаємного впливу складу електроліту на параметри електродних процесів: струми обміну, коефіцієнти дифузії та інші.
2. Види та конструкції робочих електродів та електродів порівняння. Методика їх виготовлення.
3. Фізичні моделі приелектродного шару при потенціостатичному та гальваностатичному вмиканні схеми. Криві струм – час при потенціостатичному вмиканні. Криві потенціал – час при гальваностатичному вмиканні.
4. Полярографія при наявності у розчині декількох реагентів та утворенні декількох продуктів.
5. Вплив на величину реєструємих струмів сферичності електрода.
6. Хроновольтамперометричний метод дослідження електродних процесів при наявності в електроліті одночасно декількох речовин здатних до відновлення.
7. Критерії зворотності протікання електродного процесу у методі хроновольтамперометрії.
8. Особливості зміннострумових вимірювань та прилади, які для цього використовуються.

Розділ 2. Математичні моделі електродного процесу

Завдання на СРС:
1. Приклади побудови математичних моделей при вивченні процесів в оксигенвмісних розплавах: ефекти підвищення основності приелектродного шару при протіканні катодних процесів та аномального катодного розчинення металів в оксигенвмісних розплавах.