Наука

Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії - 2016 рік

Студентський сателітний регіональний симпозіум Міжнародного Електрохімічного Товариства (ISE) «Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії».  У рамках відзначення Дня науки в Україні 19 травня 2016 року відбулась Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студенті

Створення електрохімічного джерела мікропотоку сірководню для засобів моніторингу та запобігання забрудненню повітряного середовища

Створено макетний зразок генератору повірочних газових сумішей мікроконцентрацій сірководню для систем динамічного дозування газосірководневих сумішей та визначено його технічні характеристики. Запропоновано електрохімічний модуль, у якому суміщено комірки ЕДМС та сенсора сірководню, виготовлені з застосуванням уніфікованого обладнання і технологій у рамках уніфікованої серії електрохімічних сенсорів НТУУ «КПІ». Науковий керівник д.т.н., професор О.В.Лінючева.