Перелік публікацій кафедри ТЕХВ (2014...)

Kushmyruk A. I., Linyucheva O. V., Kosohin O. V., Miroshnychenko Yu. S., Kushmyruk T. S. Electrochemical Behavior of Porous Titanium Structures in Phosphoric Acid in the Presence of Ions of Copper (ІІ) - Materials Science (Springer Science and Business Media LLC), 2017

DOI: 10.1007/s11003-017-0008-8  titanium phosphoric acid porous electrode corrosion resistance inhibitor copper ions

Kushmyruk A. I., Kosohin O. V., Linyucheva O. V., Reveko V. A., Miroshnychenko Yu. S. Electrochemical Behavior of Porous Titanium Electrodes in Phosphoric Acid - Materials Science (Springer Science and Business Media LLC), 2015

DOI: 10.1007/s11003-015-9859-z monitoring of atmospheric air titanium phosphoric acid corrosion porous electrode titanyl ions insoluble compounds

Buket Oleksandr,  Linyucheva Olga, Nahorniy Oleksiy, BludenkoAndriy, LinyuchevOleksandr Extending the Range of Amperometric Sensors - Chemistry & Chemical Technology (Lviv Polytechnic National University), 2017

DOI: 10.23939/chcht09.02.251 chlorine sensor amperometric type mea surementr an geupperlimitelectrolyte pH

Buket O. I., Linyucheva O. V., Bludenko A. V., Nahornyi O. V. Influence of Corrosion on the Effective Resistance of Amperometric Sensor -  Materials Science (Springer Science and Business Media LLC), 2015

DOI: 10.1007/s11003-015-9776-1 amperometric sensor titanium effective resistance passive film

Електрохімічна поведінка пористого титанового електрода у фосфатній кислоті / А.I. Кушмирук, О.В. Косогін, О.В. Лінючева, В.А. Ревеко, Ю.С. Мірошниченко // Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2015. — Т. 51, № 3. — С. 121-126.
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/135761

KosohinО. V., Kushmyruk A. І., Miroshnychenko Yu. S., Linyucheva O. V.  Electrochemical properties of titanium-based catalytically active electrodes in perchloric acid - Materials Science (Springer Science and Business Media LLC), 2012

DOI: 10.1007/s11003-012-9483-0 electrochemical sensors monitoring of air matrix electrolyte perchloric acid titanium oxidation catalytically active electrode.

Kolbasov G. Ya., Vorobets V. S., Korduban A. M., Shpak A. P., Medvedskii M. M., Kolbasova I. G., Linyucheva O. V. Electrodes based on nanodispersed titanium and tungsten oxides for a sensor of dissolved oxygen - Russian Journal of Applied Chemistry (Pleiades Publishing Ltd), 2006

DOI: 10.1134/S1070427206040173 Oxide Oxygen Titanium Tungsten Dissolve Oxygen

Tkalenko, DA (Tkalenko, D. A.); Venkatesvaran, G (Venkatesvaran, G.); Vishevskaya, YP (Vishevskaya, Yu P.); Keny, SJ (Keny, S. J.); Byk, MV (Byk, M. V.); Muthe, K (Muthe, K.). Inhibitory Effect of Cysteine in Acid Media - PROTECTION OF METALS AND PHYSICAL CHEMISTRY OF SURFACES -  2010 - Volume: 46, Issue: 5, Pages: 609-614

DOI: 10.1134/S2070205110050199

Gunchenko, PA (Gunchenko, P. A.); Novikovskii, AA (Novikovskii, A. A.); Byk, MV (Byk, M. V.); Fokin, AA (Fokin, A. A.)  Structure and transformations of diamantane radical cation: Theory and experiment - RUSSIAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY - 2014 - Volume: 50, Issue: 12, Pages: 1749-1754

DOI: 10.1134/S1070428014120057

Gunchenko, PA (Gunchenko, P. A.); Novikovskii, AA (Novikovskii, A. A.); Byk, MV (Byk, M. V.); Fokin, AA (Fokin, A. A.).  Structure and transformations of diamantane radical cation: Theory and experiment - RUSSIAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY - 2014 - Volume: 50, Issue: 12, Pages: 1749-1754

DOI: 10.1134/S1070428014120057

 

Друковані праці

 1. Чвірук В., Кушмирук А., Лінючева О., Косогін О. Поведінка титану в матричних і твердому протонному електролітах газових сенсорів для моніторингу повітряного середовища // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Спеціальний випуск № 4, Т.1. –2004. – С. 283–288. 1.PDF
 2. Чвирук В.П., Линючева О.В., Косогин А.В. Электрохимические сенсоры диоксида углерода // Вісник НТУ «ХПІ». – 2005. – №16. – С. 158–161. 2.PDF
 3. Чвірук В., Букет О., Косогін О., Лінючева О. Поведінка пористого титану в сенсорних системах у присутності кисню та озону // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Спеціальний випуск № 5, Т.2. –2006. – С. 461–466.3.PDF
 4. Букет О., Чвірук В., Косогін О., Погребова І., Лісовська І., Вержиківська С. Вивчення впливу корозії на пластичність сталі у підготовці студентів-корозіоністів та слухачів малої академії наук // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Спеціальний випуск № 7, Т.2. –2008. – С. 938–941.4.PDF
 5. Лінючева О., Косогін О., Букет О., Фатеєєв Ю., Хірх-Ялан І. Підготовка спеціалістів в галузі захисту металів від корозії в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Спеціальний випуск № 8, Т.2. –2010. – С. 826–831. 5.PDF
 6. Лінючева О.В., Кушмирук А.І., Косогін О.В., Нагорний О.В. Використання електрохімічних модулів для підвищення конкурентноздатності газоаналітичних пристроїв для моніторингу повітряного середовища // Вопросы химии и химической технологии. – 2011, №4(2), с. 20...22. 6.PDF
  http://vhht.dp.ua/menu/archive      
 7. Лінючева О,В., Букет О.І., Косогін О.В., Кушмирук А.І. Використання математичних моделей для кількісного прогнозування поведінки відкритих систем амперметричних сенсорів // Вопросы химии и химической технологии. – 2011, №4(2), с. 17...20. http://vhht.dp.ua/menu/archive  
 8. Косогін О.В., Лінючева О.В. Електрохімічний сенсор діоксиду вуглецю з діоксидномангановим робочим електродом // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2011, №3(77), с. 129...134. 8.PDF    
  http://old.bulletin.kpi.ua/en/node/1417
 9. Мірошниченко Ю.С., Кушмирук А.І., Косогін О.В., Лінючева О.В. Cенсор гальванічного типу для визначення сірководню в повітряному середовищі // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – Т. 3(9), №3. – 2012. – С. 44–52. 9.PDF   http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Semt/2012_3/index.html 
 10.  Kosohin O.V., Kushmyruk A.I., Miroshnychenko Yu.S., Linyucheva O.V. Electrochemical properties of titanium-based catalytically active electrodes in perchloric acid // Material Science, 48(2), 139-146. 10.PDF   
  (DOI 10.1007/s11003-012-9483-0
 11. Кушмирук А.І., Косогін О.В., Мірошниченко Ю.С., Лінючева О.В. Електрохімічний газовий сенсор для визначення вмісту сірководню в повітрі й технологічних середовищах // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2012, №1(81), с. 141...148.11.PDF
  http://old.bulletin.kpi.ua/en/node/1725
 12. Kushmyruk A. I.Kosohin O. V.Linyucheva O. V.Reveko V. A.Miroshnychenko Yu. S. Electrochemical Behavior of Porous Titanium Electrodes in Phosphoric Acid // Materials Science, 51(3), 429-435. 12.PDF   
  (DOI 10.1007/s11003-015-9859-z
 13. Лінючева О.В., Косогін О.В., Кушмирук А.І., Мірошниченко Ю.С., Ревеко В.А. Поведінка дрібнодисперсного титану в фосфатній кислоті в присутності іонів важких металів // Сучасні проблеми електрохімії : освіта, наука, виробництво : збірник наукових праць. –Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – C.84-85  13.PDF  
   http://library.khpi.edu.ua/files/new_postupleniya/cuprel.pdf 
 14. Матвєєв О. М., Мазанка В.М., Косогін О.В. Генератор діоксиду вуглецю для калібрування електрохімічних сенсорів // Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії: монографія / За заг. ред. В.З.Барсукова. – К.: КНУТД, 2016. – 284 с. – С.177-181. 14.PDF

 

Друковані праці 2012:
1. Kosogin O., Kushmyruk A., Miroshnichenko J., Linyucheva O. Electrochemical properties of titanium-based catalytically active electrodes in perchloric acid // Material science. 2. – 2012. – P. 139-146.
2. Ю.С. Мірошниченко, А.І. Кушмирук, О.В. Косогін, О.В. Лінючева. Сенсор гальванічного типу для визначення сірководню в повітряному середовищі // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. Т. 3(9), № 3. – 2012. – С. 44-52.
3. Пат. України № 82971, Кл. G01 N 27/00. Електрохімічна комірка для визначення вмісту сірководню в повітрі / О.В. Лінючева, А.І. Кушмирук, О.В. Косогін, Ю.С. Мірошниченко, О.Г. Лінючев; Опубл. 27.08.2013, Бюл. № 16. 
4. А.І. Кушмирук, О.В. Косогін, О.В. Лінючева, В.А. Ревеко, Ю.С. Мірошниченко. Електрохімічна поведінка титану в фосфатній кислоті // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2014.
5. О.Г. Лінючев, Ю.С. Мірошниченко, О.В. Лінючева, М.Д. Гомеля. Апаратно-технічне забезпечення для визначення рівня забруднення хлором повітряного середовища // Віснику ЧДТУ. – 2014.
Тези доповідей
1. Мірошниченко Ю.С., Кушмирук А.І., Косогін О.В., Лінючева О.В. Сенсор гальванічного типу для визначення сірководню в повітряному середовищі // 5-та Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології", червень 2012: тези доповідей. – Одеса, Україна, 2012.
2. Мірошниченко Ю.С., Косогін О.В., Кушмирук А.І, Лінючева О.В. Поведінка високодисперсного титану та каталітично-активних матеріалів на його основі в перхлоратній кислоті // XI Міжнародна конференція-виставка " Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів" КОРОЗІЯ–2012, червень 2012: тези доповідей. – Львів, Україна, 2012.
3. Мірошниченко Ю.С., Лінючев О.Г., Косогін О.В. Вибір електрокаталізаторів для підвищення селективності сенсорів сірководню // XV конференція молодих вчених та студентів-хіміків південного регіону України з міжнародною участю, квітень 2013: тези доповідей. – Одеса, Україна, 2013.
4. Мирошниченко Ю.С., Линючев А.Г., Косогин А.В. Интегрированный комплекс технических средств контроля газовых выбросов для экологического мониторинга // XV конференция молодых ученых и студентов-химиков южного региона Украины с международным участием, апрель 2013: тезисы докладов. – Одесса, Украина, 2013.
5. Линючев А.Г., Мирошниченко Ю.С., Линючева О.В., Гомеля Н.Д. Блок-модули на основе сенсора и генератора хлора для интегрированного комплекса средств контроля газовых выбросов // V Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання-2013", квітень 2013: тези доповідей. – Харків, Україна, 2013.
6. Мірошниченко Ю.С., Кушмирук А.І., Лінючева О.В., Косогін О.В. Амперометричні газові сенсори для визначення сірководню в повітрі // VІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Хімія та сучасні технології", квітень 2013: тези доповідей. – Дніпропетровськ, Україна, 2013.
7. Мірошниченко Ю.С., Лінючев О.Г. Екологічні засоби моніторингу повітря робочої зони шпалерного виробництва // XVІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Екологія. Людина. Суспільство", травень 2013: тези доповідей. – Київ, Україна, 2013.
8. Лінючев О.Г., Косогін О.В., Гомеля М.Д., Мірошниченко Ю.С. Нормування викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря модельними та інструментальними методами // V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, квітень 2014: тези доповідей. – Київ, Україна, 2014;
9. Ревеко В.А., Кушмирук А.І., Косогін О.В., Мірошниченко Ю.С. Електрохімічний дозатор мікропотоку сірководню // V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, квітень 2014: тези доповідей. – Київ, Україна, 2014
 

1. Лінючева О.В., Бик М.В., Мотронюк Т.І., Григоренко Д.О. / Вибір додатків до керамічного матеріалу для збереження ізоляційних властивостей при випалюванні у газовій печі  / V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології  9-11 травня – Київ  - 84 с.

2. Лінючева О.В., Редько Р.М., Бик М.В., Мотронюк Т.І., Вільчинський В,Г. Отримання функціонального дзеркального покриття на кварцових рефлекторах / V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології  9-11 травня – Київ  - 85 с.

3. Ревеко В.А., Кушмирук А.І., Косогін О.В., Лінючева О.В., Мірошниченко Ю.С. Електрохімічний дозатор мікропотоку сірководню / V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології  9-11 травня – Київ  - 106 с.

4. Ущаповський Д.Ю., Буренкова А.Д., Щербина А.В., Лінючева О.В., Донченко М.І.  Алгоритм моделювання електроекстракщйного способу отримання металів в компактному вигляді  / V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології 9-11 травня – Київ  - 115 с.

5. Ходак К.В., Букет О.І., Лінючева О.В. Вплив електроосмотичних явищ на величину струмоутворюючої поверхні газодифузійного електрод  / V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології 9-11 травня – Київ  - 116 с.

 

 

1. Лінючева О.В., Бик М.В., Мотронюк Т.І., Григоренко Д.О. / Вибір додатків до керамічного матеріалу для збереження ізоляційних властивостей при випалюванні у газовій печі  / V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології  9-11 травня – Київ  - 84 с.
2. Лінючева О.В., Редько Р.М., Бик М.В., Мотронюк Т.І., Вільчинський В,Г. Отримання функціонального дзеркального покриття на кварцових рефлекторах /
V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології  9-11 травня – Київ  - 85 с.
3. Ревеко В.А., Кушмирук А.І., Косогін О.В., Лінючева О.В., Мірошниченко Ю.С. Електрохімічний дозатор мікропотоку сірководню / V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології  9-11 травня – Київ  - 106 с.
4. Ущаповський Д.Ю., Буренкова А.Д., Щербина А.В., Лінючева О.В., Донченко М.І.  Алгоритм моделювання електроекстракщйного способу отримання металів в компактному вигляді  / V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології 9-11 травня – Київ  - 115 с.
5. Ходак К.В., Букет О.І., Лінючева О.В. Вплив електроосмотичних явищ на величину струмоутворюючої поверхні газодифузійного електрод  / V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології 9-11 травня – Київ  - 116 с.
6. Д.Ю. Ущаповський, М.І.Донченко, О.В.Лінючева. Отримання мідного порошку електролізом розчинів вилуговування природної руди// Вопросы химии и химимческой технологии.- 2013, 
7. Букет А.И., Линючева О.В., Блуденко А.В., Нагорний О.В. Влияние нестационарного массобмена по воде на токообразующую поверхность газодифузионного электрода амперометрического сенсора // Вопросы химии и химической технологии. – 2013; 10  
8. Янушевская Е.И., Супрунчук В.И, Букет А.И. Взаимодействие полигексаметиленгуанидина с ионами Pb(ІІ) //Праці Одеського політехнічного університету.– лист-груд 2013. 6
9. Букет О.І., Лінючева О.В., Блуденко А.В., Нагорний О.В., Лінючев О.Г. Вплив електроосмотичних явищ на час перехідних процесів в амперометричних газових сенсорах // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2013, 5 c.
10.   
Kushmiruk A.I. Kosogin A.V. Linyucheva O.V. Miroshnichenko Yu. Electrochemical Gas Sensor for Determining Hydrogen Sudrogen Sulfide in Air in and Technological Environments // Naukovi visti NTUU - KPI . 2012, Vol. 2012 Issue 1, p141-148. 8p.

  Тези доповідей

     1. Мірошниченко Ю.С., Кушмирук А.І., Косогін О.В., Лінючева О.В. Сенсор гальванічного типу для визначення сірководню в повітряному середовищі // 5-та Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології", червень 2012: тези доповідей. – Одеса, Україна, 2012.
     2. Мірошниченко Ю.С., Косогін О.В., Кушмирук А.І, Лінючева О.В. Поведінка високодисперсного титану та каталітично-активних матеріалів на його основі в перхлоратній кислоті // XI Міжнародна конференція-виставка " Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів" КОРОЗІЯ–2012, червень 2012: тези доповідей. – Львів, Україна, 2012.
     3. Мірошниченко Ю.С., Лінючев О.Г., Косогін О.В. Вибір електрокаталізаторів для підвищення селективності сенсорів сірководню // XV конференція молодих вчених та студентів-хіміків південного регіону України з міжнародною участю, квітень 2013: тези доповідей. – Одеса, Україна, 2013.
     4. Мирошниченко Ю.С., Линючев А.Г., Косогин А.В. Интегрированный комплекс технических средств контроля газовых выбросов для экологического мониторинга // XV конференция молодых ученых и студентов-химиков южного региона Украины с международным участием, апрель 2013: тезисы докладов. – Одесса, Украина, 2013.
     5. Линючев А.Г., Мирошниченко Ю.С., Линючева О.В., Гомеля Н.Д. Блок-модули на основе сенсора и генератора хлора для интегрированного комплекса средств контроля газовых выбросов // V Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання-2013", квітень 2013: тези доповідей. – Харків, Україна, 2013.
     6. Мірошниченко Ю.С., Кушмирук А.І., Лінючева О.В., Косогін О.В. Амперометричні газові сенсори для визначення сірководню в повітрі // VІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Хімія та сучасні технології", квітень 2013: тези доповідей. – Дніпропетровськ, Україна, 2013.
     7. Мірошниченко Ю.С., Лінючев О.Г. Екологічні засоби моніторингу повітря робочої зони шпалерного виробництва // XVІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Екологія. Людина. Суспільство", травень 2013: тези доповідей. – Київ, Україна, 2013.
     8. Лінючев О.Г., Косогін О.В., Гомеля М.Д., Мірошниченко Ю.С. Нормування викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря модельними та інструментальними методами // V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, квітень 2014: тези доповідей. – Київ, Україна, 2014.
     9. Ревеко В.А., Кушмирук А.І., Косогін О.В., Мірошниченко Ю.С. Електрохімічний дозатор мікропотоку сірководню // V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, квітень 2014: тези доповідей. – Київ, Україна, 2014

      Методичні вказівки: 
1. Виробництво хімічних продуктів електролізом: основне обладнання та приклади розрахунків: навч. посіб./ В.Ф. Панасенко, Л.А. Яцюк, О.В. Лінючева, І.С. Погребова, О.В. Косогін. - К.: НТУУ "КПІ", 2012. - 156 с.
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт кредитного модуля "Захисні і декоративно-захисні покриття" для студентів спеціальності 7.05130103 "Технічна електрохімія" усіх форм навчання, Укладачі: Панасенко В.Ф., Яцюк Л.А., Мотронюк., Косогін О.В., Бик М.В., Фатєєв Ю.Ф. Київ, НТУУ "КПІ", 2011. 60с.
 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт кредитного модуля "Гальванічні сплави і функціональні покриття" для студентів спеціальності 7.05130103 "Технічна електрохімія" усіх форм навчання, Укладачі: Панасенко В.Ф., Яцюк Л.А., Мотронюк., Косогін О.В., Бик М.В., Фатєєв Ю.Ф. Київ, НТУУ "КПІ", 2011.72с. 

1. Лінючева О.В., Бик М.В., Мотронюк Т.І., Григоренко Д.О. / Вибір додатків до керамічного матеріалу для збереження ізоляційних властивостей при випалюванні у газовій печі  / V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології  9-11 травня – Київ  - 84 с.
2. Лінючева О.В., Редько Р.М., Бик М.В., Мотронюк Т.І., Вільчинський В,Г. Отримання функціонального дзеркального покриття на кварцових рефлекторах / V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології  9-11 травня – Київ  - 85 с.
3. Ревеко В.А., Кушмирук А.І., Косогін О.В., Лінючева О.В., Мірошниченко Ю.С. Електрохімічний дозатор мікропотоку сірководню / V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології  9-11 травня – Київ  - 106 с.
4. Ущаповський Д.Ю., Буренкова А.Д., Щербина А.В., Лінючева О.В., Донченко М.І.  Алгоритм моделювання електроекстракщйного способу отримання металів в компактному вигляді  / V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології 9-11 травня – Київ  - 115 с.
5. Ходак К.В., Букет О.І., Лінючева О.В. Вплив електроосмотичних явищ на величину струмоутворюючої поверхні газодифузійного електрод  / V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології 9-11 травня – Київ  - 116 с.


1. Лінючева О.В., Бик М.В., Мотронюк Т.І., Григоренко Д.О. / Вибір додатків до керамічного матеріалу для збереження ізоляційних властивостей при випалюванні у газовій печі  / V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології  9-11 травня – Київ  - 84 с.
2. Лінючева О.В., Редько Р.М., Бик М.В., Мотронюк Т.І., Вільчинський В,Г. Отримання функціонального дзеркального покриття на кварцових рефлекторах / V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології  9-11 травня – Київ  - 85 с. 
3. Ревеко В.А., Кушмирук А.І., Косогін О.В., Лінючева О.В., Мірошниченко Ю.С. Електрохімічний дозатор мікропотоку сірководню / V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології  9-11 травня – Київ  - 106 с. 
4. Ущаповський Д.Ю., Буренкова А.Д., Щербина А.В., Лінючева О.В., Донченко М.І.  Алгоритм моделювання електроекстракщйного способу отримання металів в компактному вигляді  / V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології 9-11 травня – Київ  - 115 с.
5. Ходак К.В., Букет О.І., Лінючева О.В. Вплив електроосмотичних явищ на величину струмоутворюючої поверхні газодифузійного електрод  / V Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології 9-11 травня – Київ  - 116 с. 
6. Д.Ю. Ущаповський, М.І.Донченко, О.В.Лінючева. Отримання мідного порошку електролізом розчинів вилуговування природної руди// Вопросы химии и химимческой технологии.- 2013, 
7. Букет А.И., Линючева О.В., Блуденко А.В., Нагорний О.В. Влияние нестационарного массобмена по воде на токообразующую поверхность газодифузионного электрода амперометрического сенсора // Вопросы химии и химической технологии. – 2013; 10  
8. Янушевская Е.И., Супрунчук В.И, Букет А.И. Взаимодействие полигексаметиленгуанидина с ионами Pb(ІІ) //Праці Одеського політехнічного університету.– лист-груд 2013. 6
9. Букет О.І., Лінючева О.В., Блуденко А.В., Нагорний О.В., Лінючев О.Г. Вплив електроосмотичних явищ на час перехідних процесів в амперометричних газових сенсорах // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2013, 5 c.
10.   Kushmiruk A.I. Kosogin A.V. Linyucheva O.V. Miroshnichenko Yu. Electrochemical Gas Sensor for Determining Hydrogen Sudrogen Sulfide in Air in and Technological Environments // Naukovi visti NTUU - KPI . 2012, Vol. 2012 Issue 1, p141-148. 8p.