Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії - 2016 рік

Студентський сателітний регіональний симпозіум Міжнародного Електрохімічного Товариства (ISE) «Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії».  У рамках відзначення Дня науки в Україні 19 травня 2016 року відбулась Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Регіональний сателітний студентський симпозіум міжнародного електрохімічного товариства з електрохімії – Перший регіональний студентський симпозіум міжнародного електрохімічного товариства в Україні».

ЗМІСТ
ВСТУП 15
АВТОРИ КОЛЕКТИВНЇ МОНОГРАФІЇ 17
  Розділ 1. ХІМІЧНІ ДЖЕРЕЛА СТРУМУ 21
1.1 ВПЛИВ ГРАФІТОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІТІЙ-ІОННИХ КОНДЕНСАТОРІВ ХОМЕНКО В.Г., БАРСУКОВ В.З., МАКЄЄВА І.С., ЧЕРНИШ О.В. 22
1.2 ВПЛИВ СКЛАДУ НАНОПОРИСТИХ ЕЛЕКТРОДІВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СУПЕРКОНДЕНСАТОРІВ ДРОБНИЙ Д.М. 27
1.3 ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ LiMn2O4, ПОВЕРХНЕВО-МОДИФІКОВАНОГО LiNi0.5Mn1.5O4 ПОТАПЕНКО Г.В. 33
1.4 ПОРІВНЯННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧИСТОГО ТА ДОПОВАНОГО АЛЮМІНІЄМ КАТОДНОГО МАТЕРІАЛУ LiMn2O4 ДЛЯ ЛІТІЙ-ІОННИХ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ КОСІЛОВ В. В., KРАВЕЦЬ Ю.A. 37
1.5 ВПЛИВ СКЛАДУ ЕЛЕКТРОЛІТУ НА ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ТА СИНТЕТИЧНИХ ГРАФІТОВИХ МАТЕРІАЛІВ, МОДИФІКОВАНИХ КОМПЛЕКСАМИ 2Co(+3)-Ni(+2) З АМІНОСПИРТАМИ ЗУЛЬФІГАРОВ А.О., ПОТАСКАЛОВ В.А., АНДРІЙКО О.О. 43
1.6 ЕЛЕКТРОЛІТИ ДЛЯ СУПЕРКОНДЕНСАТОРІВ НА ОСНОВІ ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДУ ТА ТЕТРААЛКІЛ-АМОНІЄВИХ СОЛЕЙ МІЛОВАНОВА О.І., ГРОМАДСЬКИЙ Д.Г., ПУШИК О.Б. 48
1.7 БІНАРНІ ЕЛЕКТРОЛІТИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПІРИТОВОГО КАТОДУ СІРОШ В.А. 53
1.8 ХАРАКТЕРИСТИКИ Mo2S3 ЕЛЕКТРОД / ЕЛЕКТРОЛІТ Li -АКУМУЛЯТОРА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ КІРСАНОВА І.В., АПОСТОЛОВА Р.Д., БАСКЕВИЧ O.С. 58
1.9 ВПЛИВ TiO2 НА ПІДВИЩЕННЯ РОЗРЯДНОЇ ЄМНОСТІ FeS У ЛІТІЄВОМУ АКУМУЛЯТОРІ ГЛАДУН В.А., АПОСТОЛОВА Р.Д., МАРКЕВИЧ О.В., ШЕМБЕЛЬ О.М. 64
1.10 ПОЛІПШЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК FeS В Li-АКУМУЛЯ-ТОРІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИМ СПІВОСАДЖЕННЯМ З SiO2 МАЦІЄВСЬКИЙ Н.А., АПОСТОЛОВА Р.Д. , САВЧЕНКО M.O., ПЕСКОВ Р.П., ПОЛІЩУК Ю.В. 68
1.11 СИНТЕЗОВАНИЙ МІКРОХВИЛЬОВИМ ЦИТРАТНИМ МЕТОДОМ LiMn2O4 ЯК КАТОДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ЛІА ВИСОКОЇ ПОТУЖНОСТІ ШМАТОК Ю.В., ПОТАПЕНКО Г.В. 73
1.12 LiFePO4 ЯК ЕЛЕКТРОДНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ЛІТІЙ-ІОННИХ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ МУХІН В.В., СУСЛОВ М.М., ПОТАПЕНКО Г.В. 78
1.13 КВАНТОВО-ХІМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАКЦІЙ ВІДНОВЛЕННЯ КИСНЮ НА НЕПЛАТИНОВИХ КАТАЛІЗАТОРАХ СЕНИК І.В., ХОМЕНКО В.Г., КАТАШИНСЬКИЙ А.С., БАРСУКОВ В.З. 82
1.14 ЕЛЕКТРОХІМІЧНО NH4+-ДОПОВАНИЙ МАНГАН (IV) ОКСИД З α-MnO2 ФАЗОВОЮ КОМПОНЕНТОЮ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ЕЛЕКТРОД ЕЛЕКТРОВІДНОВЛЕННЯ КИСНЮ ЗУДІНА Л.В., СОКОЛЬСЬКИЙ Г.В., БОЛДИРЄВ Є.І. 87
1.15 ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ ІМПЕДАНС ЛУЖНОГО Mn-Zn ЕЛЕМЕНТА ПРИ РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ БОЙЧУК О.В., ПОТАПЕНКО О.В. 92
  Розділ 2. ГАЛЬВАНОТЕХНІКА 96
2.1 Fe/TiO2 КОМПОЗИЦІЙНІ ПОКРИТТЯ: ЕЛЕКТРО-ОСАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ФОТО-КАТАЛІТИЧНОГО РОЗКЛАДАННЯ БАРВНИКІВ ЦУРКАН А.В., ВАСИЛЬЄВА О.О., ПРОЦЕНКО В.С., ДАНИЛОВ Ф.Й. 97
2.2 ТВЕРДІ ТА ДЕКОРАТИВНІ ПОКРИТТЯ Ni-P, ЕЛЕКТРООСАДЖЕНІ ІЗ МЕТИЛСУЛЬФОНАТНОГО ЕЛЕКТРОЛІТУ ЖИГАЛОВА О.О., СКНАР Ю.Є., СКНАР I.В. 102
2.3 ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ НІКЕЛЕВИХ ПОКРИВІВ І ФОЛЬГ, АРМОВАНИХ ОКСИДОМ АЛЮМІНІЮ ОВЧАРЕНКО О.О., САХНЕНКО М.Д., ВЕДЬ М.В. 107
2.4 ІОНІЗАЦІЯ НІКЕЛЮ В ТАРТРАТНИХ ЕЛЕКТРОЛІТАХ НІКЕЛЮВАННЯ АНТІХОВИЧ І.В., ЧЕРНІК О.О. 112
2.5 ГАЛЬВАНОХІМІЧНЕ ФОРМУВАННЯ БАГАТОКОМПО-НЕНТНОГО СПЛАВУ НА ОСНОВІ КОБАЛЬТА ТА ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛІВ. ГАПОН Ю.К., НЕНАСТІНА Т.О., САХНЕНКО М.Д., ВЕДЬ М.В. 117
2.6 КОМПОЗИЦІЙНІ ПОКРИТТЯ НІКЕЛЬ – ВУГЛЕЦЕВИЙ МАТЕРІАЛ БЕРВИЦЬКА О.С., ПОЛІЩУК Ю.В. 222
Розділ 3. ЗАХИСТ МЕТАЛІВ ВІД КОРОЗІЇ 126
3.1 КОРОЗІЙНО-ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ КОБАЛЬТ–МОЛІБДЕН–ЦИРКОНІЙ КОЗЯР М. О., СЛАВКОВА М. О., САХНЕНКО М. Д, ВЕДЬ М. В. 127
3.2 ПОРІВНЯННЯ КОРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ КОНВЕРСІЙНИХ ПОКРИТТІВ У КАМЕРІ СОЛЬОВОГО ТУМАНУ АКУЛІЧ Н.Є., ЧЕРНІК О.О., ЛОСЬ А. І. 132
3.3 АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ СПЛАВУ АМЦ У ЛУЖНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ОРТОВАНАДАТОМ НАТРІЮ ХАРИТОНОВ Д.С., КУРИЛО І.І., ЖАРСЬКИЙ І.М. 137
3.4 ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ПОВЕДІНКА СИСТЕМИ Fe/Fe3O4/C/NaCl. КРАВЧЕНКО О.В., ПЕРШИНА К.Д. 142
3.5 МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІНГІБУВАННЯ КИСЛОТ-НОЇ КОРОЗІЇ СТАЛЕЙ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ПІРИДИНОВИМИ СОЛЯМИ З КАРБОНІЛВМІСНИМИ ГРУПАМИ ПОГРЕБОВА І.С., ПИЛИПЕНКО Т.Н., КОЦЮБА О.С. 147
3.6 ВПЛИВ СТАНУ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ В1341Т СИСТЕМИ Al–Mg–Cu–Si НА СТІЙКІСТЬ ПРОТИ МІЖКРИСТАЛІТНОЇ КОРОЗІЇ НУРІАХМЕТОВА М.М., НИРКОВА Л.І., ЛАБУР Т.М., БОРИСЕНКО Ю.В. 152
3.7 РОЗРОБКА МЕТОДИКИ НАНЕСЕННЯ ПАСИВАЦІЙНИХ ШАРІВ НА АЛЮМИНІЙ ТА ЙОГО СПЛАВИ КЛІМОВА О.А., КЕШИН А.В., ЧЕРНІК О.О., ЖИЛІНСЬКИЙ В.В. 156
  Розділ 4. ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ СЕНСОРИ 160
4.1 МЕДІАТОРНИЙ КАТАЛІЗ КАТОДНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ДІОКСИДУ АЗОТУ ПОЛЯНІЧКО О.О., БУКЕТ О.І. 161
4.2 ВПЛИВ КІЛЬКОСТІ ЕЛЕКТРОДНИХ ПАР НА ЧУТЛИВІСТЬ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ДАТЧИКІВ ШВИДКОСТІ АТМОСФЕРНОЇ КОРОЗІЇ ОСАДЧУК С.О., НИРКОВА Л.І., МЕЛЬНИЧУК С.Л. 166
4.3 МОНІТОРИНГ ВИКИДІВ ХЛОРУ ПРИ ЕЛЕКТРОЕКСТРАКЦІЙНОМУ ОТРИМАННІ МІДІ З РОЗЧИНІВ ВИЛУГОВУВАННЯ КАРБОНАТНИХ РУД УЩАПОВСЬКИЙ Д.Ю., ЛІНЮЧЕВ О.Г., ЦИМБАЛЮК А.С. 171
4.4 ГЕНЕРАТОР ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ СЕНСОРІВ МАТВЄЄВ О. М., МАЗАНКА В.М., КОСОГІН О.В. 177
4.5 ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ФОРМУВАННЯ ВПОРЯДКОВАНИХ СТРУКТУР ОКСИДУ АЛЮМІНІЮ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЄГОРОВА Ю.А., ЧЕРНІК О.О., ЖАРСЬКИЙ І.М. 182
4.6 ХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ НАНОТСТРУКТУРОВАНИХ СИСТЕМ З ХЕМОЧУТЛИВИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПЯНКО А.В., ЖИЛІНСЬКИЙ В.В., ГОРОХ Г.Г. 185
4.7 ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ФОРМУВАННЯ НАНОСТРУКТУРОВАНОГО АЛЮМІНІЄВОГО ПОКРИТТЯ ПИСЬМЕНСЬКА О.С., ЧЕРНІК О.О., ЖИЛІНСЬКИЙ В.В., БОГОМАЗОВА Н.В. 189
  Розділ 5. СУЧАСНІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ТА СПОРІДНЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ 193
5.1 АНОДНЕ ФОРМУВАННЯ НАНОПОРИСТИХ ШАРІВ ОКСИДУ ОЛОВА В КИСЛИХ ЕЛЕКТРОЛІТАХ ЗАРАЗКА Л. , ГАВЛАК К., КРЖИСІК А., ЯСКУЛА М. 194
5.2 ВПЛИВ ІОННИХ ДОБАВОК НА ПОЧАТКОВІ СТАДІЇ ЕЛЕКТРОКРИСТАЛІЗАЦІЇ ПЛЮМБУМ ДІОКСИДУ ШМИЧКОВА О. Б., ЛУКЬЯНЕНКО Т. В., ВЕЛІЧЕНКО О. Б. 199
5.3 ВПЛИВ ДОБАВОК ВОДИ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ГЛИБОКО-ЕВТЕКТИЧНИХ РОЗЧИННИКІВ БОБРОВА Л.С., ШАЙДЕРОВ Д.А., КІТИК А.А., ПРОЦЕНКО В.С., ДАНИЛОВ Ф.Й. 204
5.4 КІНЕТИКА ПЕРЕНОСУ ВОДИ ЧЕРЕЗ КАТІОНООБМІННІ МЕМБРАНИ ПАВЛОВ В., ТУЛЬСЬКИЙ Г.Г. 209
5.5 ЕЛЕКТРОДІАЛІЗ МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ОРГАНО-НЕОРГАНІЧНИХ МЕМБРАН. ЗМІЄВСЬКИЙ Ю.Г., РОЖДЕСТВЕНСЬКА Л.М., ЗАХАРОВ В.В., ДЗЯЗЬКО Ю.С., МИРОНЧУК В.Г. 214
5.6 ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВТРАТИ В КОМПОЗИТАХ ВУГЛЕЦЬ/ПОЛІМЕР З ДОМІШКАМИ НАНО-СТЕРЖНІВ МІДІ ШПАК Ю.В., ДРАГАН Д.Р., СЕНИК І.В., БАРСУКОВ В.З. 219
5.7 РОЗУМНІ ВІКНА: КАТІОННА ВНУТРІШНЯ ТА АНІОННА ЗОВНІШНЯ АКТИВАЦІЯ ЕЛЕКТРОХРОМНИХ ПЛІВОК ГІДРОКСИДУ НІКЕЛЮ КОТОК В.А., МАЛАХОВА К.В. КОВАЛЕНКО В.Л., БАРАМЗІН М.М. 224
5.8 ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗМІРІВ ГАЗОВИХ БУЛЬБАШОК У КОНЦЕНТРОВАНИХ ЛУЖНИХ РОЗЧИНАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ ПЛОСКОГО ЗАРОДКУ АТАПІН А. Г., НЕФЕДОВ В. Г. 229
5.9 ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ДЕГІДРАТАЦІЇ НІТРАТУ МАНГАНУ НА ЯКІСТЬ ДІОКСИДНО-МАНГАНОВОГО ПОКРИТТЯ ТИТАНОВИХ АНОДІВ БУТЕНКО О.С, БУКЕТ О.І. 234
5.10 ВПЛИВ ПРИРОДИ ЕЛЕКТРОЛІТУ НА ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОНКИХ ПЛІВОК ПОЛІ (3-ЕТИЛТІОФЕНУ) КОЗЛОВА Т.Б., МОТРОНЮК Т.І., СИДОРОВ Д.О. 239
5.11 КІНЕТИКА АНОДНИХ ПРОЦЕСІВ В РОЗЧИНАХ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ БІЛОУС Т.А., ТУЛЬСЬКИЙ Г.Г. 245
5.12 ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ЗНЕЗАРАЖУВАННЯ ВОДИ З ПРИРОДНИМ СОЛЕВМІСТОМ БАШМАКОВ Є.Б., БАЙРАЧНЫЙ В.Б., ДІАБ ХАССАН 249
5.13 ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ КОМПОЗИ-ЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ PbO2 – TiO2, ОСАДЖЕНИХ ІЗ СУСПЕНЗІЙНИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ КНИШ В.О., ВЕЛІЧЕНКО О.Б. 255
5.14 ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ДЕАЦЕТИЛЮВАННЯ ХІТОЗАНУ СЛІСЬ А.А., РЕДЬКА К.В., СОЛОДОВНІК Т.В. 260
5.15 ВПЛИВ ВМІСТУ СТРУМОПРОВІДНИХ НАПОВНЮВАЧІВ НА ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ КОМПОЗИЦІЙ КУРИПТЯ Я.А., НОВАК Д.С., САВЧЕНКО Б.М., ПЛАВАН В.П. 265
5.16 БІОІМПЕДАНСНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ ТІЛА ЛЮДИНИ: ІСТОРІЯ, КЛАСИФИКАЦІЯ ТА БІОФІЗИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДУ ЧЕРЕВАЧ Я.Ф., БОРИСЕНКО Ю.В. 270
5.17 БІОЕЛЕКТРИЧНІ ПОТЕНЦІАЛИ: МЕХАНІЗМ ВИНИКНЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ; БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ПАТЛУН Д.B., КИСЛОВА О.В. 277

Збірник статей (колективна монографія «Перспективні матеріали та процеси втехнічній електрохімії») 2016