Лінючева Ольга Володимирівна

Лінючева Ольга Володимирівна
д.т.н., професор, завідувач кафедри,
заступник декана з наукової роботи (з 1999 року),
заступник голови комісії з інноваційних технологій,
Національний секретар від України Міжнародного електрохімічного товариства (ISE) (2010-2015, 2017-...). 

Сторінка викладача INTELLECT

Закінчила Київський політехнічний інститут у 1987 році. На кафедрі ТЕХВ працює з 1987 року. Закінчила навчання в аспірантурі НТУУ «КПІ» у 1993 році. У 1994 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за напрямком 05.17.03 – Електрохімічні виробництва. У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за напрямком 05.17.03 – Технічна електрохімія, на тему: «Електрохімічні сенсори високої роздільної здатності на основі матричних електролітів для моніторингу повітряного середовища.

0000-0003-4181-5946
6506162803
I-3755-2018
Wy6oYz4AAAAJ

   Зв’язок:

E-mail: o.linyucheva@kpi.ua; ovlin13@ukr.net

Лекційні курси:

– Теоретична електрохімія, ч.1. Рівноважні та нерівноважні явища в розчинах електролітів;
– Теоретична електрохімія, ч 3. Електрохімічні процеси в технології мікро- і наноелектроніки;
– Матеріалознавство;
– Кристалографія;
– Теоретичні основи електрохімічних методів;
– Сучасні проблеми електрохімії;
– Наукова робота за темою магістерської дисертації 1 Основи наукових досліджень 

 Науковий керівник:  аспірантів Подвашецький Г., Забалуєв А.

   Наукова робота:
    - Розробка та створення електрохімічних газових сенсорів для моніторингу навколишнього середовища;
    - Розробка сенсорної техніки для моніторингу повітряного середовища;
    - Дослідження корозійної поведінки вентельних металів та каталітичних матеріалів на їх основі;
    - Вивчення процесів медіаторного електрокаталіза;
    - Розробка електрохімічних засобів повірки газоаналітичного обладнання;
    - Розробка техніки та технологій захисту обладнання від корозії.
   

Автор 196 наукових праць, з них 27 патентів України, 1 патент Російської Федерації, 15 методичних видань,2 монографій, 3 навчальний посібників з грифом МОН України.

Публікації