Мотронюк Тетяна Іванівна

Мотронюк Тетяна Іванівна
кандидат технічних наук, доцент

У 1972 році закінчила Харківський політехнічний інститут. На кафедрі ТЕХВ працює з 1978 року. У 1989 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за напрямком 05.17.03 – Електрохімічні виробництва.

Мотронюк Т.І. Сертифікат

Cторінка викладача INTELLECT 

ПУБЛІКАЦІЇ

ORCID 

SCOPUS

WEB OF SCIENCE  GDP-4325-2022

SCHOLAR GOOGLE 

Лекційні курси:

  •  Технічна електрохімія, розділ «Основи процесів осадження та розчинення металів»;
  •  Гідроелектрометалургія та гальванопластика.
  •  Основи процесів осадження і розчинення металів.

    Наукові дослідження:

  •  розробка екологічно безпечних технологій електроосадження металів та вирішення екологічних проблем гальванічних виробництв;
  •  дослідження в галузі гальванотехніки з метою покращення якості мідних покриттів, підвищення розсіювальної здатності електролітів міднення з використанням нестаціонарного електролізу, подавлення контактного обміну, інтенсифікації процесів електроосадження металів, пасивації металів для підвищення їх корозійної стійкості.

      Брала участь у розробці нових типів хімічних джерел струму.

    Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.002.13 з захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями: 
     05.17.01 – технологія неорганічних речовин, 
     05.17.03 – технічна електрохімія, 
     05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії, 
     05.17.21 – технологія водоочищення.

Зв'язок:
e-mail: t.motronyuk@gmail.com