Вступ до магістратури 2022

    Необхідні сертифікати вступних випробувань за державним замовленням:
1. Фахове вступне випробування - 1,0   
2. Мотиваційний лист.

Конкурсний бал (далі – КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра розраховується за формулою:
                                          КБ = П1,
де П1 – оцінка фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів).

 Необхідні сертифікати вступних випробувань за кошти фізичних та/або юридичних осіб:
1. Мотиваційний лист.

Максимальна кількість заяв, що подаються за державним замовленням 5 на контракт 20.

Мінімільний бал для участі у конкурсі на місце державного замовлення 125 балів - це мінімальна кількість балів за вступне випробування для вступу на бюджетне місце.

              Розклад роботи атестаційної комісії хіміко-технологічного факультету

Розклад роботи атестаційної комісі

Програма
комплексного фахового випробування

для вступу на освітню програму підготовки магістра
"Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення"
за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія"

Програма
комплексного фахового випробування

для вступу на освітньо-наукову програму підготовки магістра
"Хімічні ресурсоефективні технології неорганічних, органічних речовин, матеріалів та покриттів" за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія"

Основні етапи вступної кампанії в магістратуру у 2022 р.:

  1. Початок реєстрації електронного кабінету - з 01 серпня 
  2. Прийом заяв та документів від вступників - 16 серпня - 15 вересня
  3. Фахові вступні випробування - до 19 вересня
  4. Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення - до 24 вересня 18:00
  5. Терміни зарахування вступників за державним замовленням - 25 вересня
  6. Виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб - до 30 вересня 17:00
  7. Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше
    01 жовтня.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА ТА ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ РАНІШЕ ЗДОБУТОГО СТУПЕНЯ (ОСВІТНЬОКВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ) ОСВІТИ

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ  в магістратурі за контрактом: 
    спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія, денна форма -   20200,00 грн.;
    спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія, заочна форма -  11300,00 грн.

Відповідальний секретар приймальної комісії Ущаповський Дмитро Юрійович.
Телефон гарячої лінії:  +38 063-659-51-78;
електронна пошта приймальної комісії ХТФ:   kpi.xtf.2021@ukr.net