Структура кафедри ТЕХВ

Заступник завідувача кафедри,к.т.н., доцент Косогін Олексій Володимирович В.о.завідувача кафедри, к.т.н., доцент Букет Олександр Іванович

 

В.о. завідувача кафедри,
к.т.н., доцент, Косогін О.В.
Заступник.завідувача кафедри,
к.т.н., доцент, Букет О.І.
Секретар кафедри,
к.т.н., доцент, Мотронюк Т.І.

Учбові напрямки

Наукові напрямки

Науково-педагогічний склад кафедри:

3 докторів наук, 13 кандидатів наук, 12 штатних викладачів, наукових співробітників - 2, навчально-допоміжний персонал – 7.

При кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія, в якій виконуються наукові роботи за бюджетною та госпдоговірною тематиками.