Герасименко Юрій Степанович

Герасименко Юрій Степанович
д.т.н., професор, провідний науковий співробітник,

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2007 р.,
Заслужений діяч НТУУ “КПІ” в галузі науки і техніки.
Нагороджений золотими й срібними медалями ВДНГ СРСР та УРСР 
за зразки приладів корозійного контролю, 
за розробку способів запобігання корозії. 
Нагороджений почесним знаком “Винахідник СРСР”.
Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій ХТФ НТУУ «КПІ».

Cторінка викладача INTELLECT 

ПУБЛІКАЦІЇ

У 1964 році закінчив Київський політехнічний інститут. На кафедрі ТЕХВ працює з 1962 року. У 1970 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за напрямком 05.17.03 – Електрохімія «Удосконалення методу і дослідження поляризаційного опору для вимірювання швидкості корозії металів у різних середовищах». У 1982 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за напрямком 05.17.03 – Електрохімічне виробництво «Розвиток теорії методу поляризаційного опору і розробка на його основі корозійно-вимірювальної техніки».

   Наукова робота:
   Сфера наукових інтересів – корозія металів, методи її визначення та способи запобігання. 
   Створив сучасну теорію електрохімічних методів визначення швидкості корозії металів поєднанням кінетичних закономірностей корозійного процесу з будовою подвійного електричного шару кородуючого електрода. На базі цих досліджень уперше в Україні та СРСР організував розробку приладів-вимірювачів швидкості корозії металів, засобів захисту металів від корозії та їх промислове виробництво. 
Має близько 170 наукових праць, 1 монографію, понад 25 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Зв’язок:
тел.раб.: +38(044) 454 98 71
e-mail: y.gerasimenko@kpi.ua ; geras@voliacable.com